Det mytiska uppropet

Det mytiska uppropet

En gång för länge sedan kallades ett galaktiskt råd samman och ett mytiskt upprop gick ut till otaliga ljusvarelser, till Solens barn, änglalika bevingade, Solens budbärare, regnbågskrigare och andra upplysta varelser från många stjärnsystem. Denna stora grupp av ljusvarelser kom från när och fjärran. Till mötesplatsen strömmade de roterande galaxerna av Kärlek, den stora Anden, och skänkte alla som hade samlats där det himmelska ljuset. 

"Ni har alla blivit kallade för att inkarnera i en värld där en stor transformation kommer att äga rum”, sade de roterande galaxerna av Kärlek. "Ni som följer detta kall kommer att resa till en plats där en planetarisk utveckling kommer att äga rum och där rädslans och separationens villfarelser är era stränga läromästare. Jag kallar alla som är i stånd att fara att vara där som mina sändebud, att höja och transformera frekvenserna på planeten Jorden. Ni kan göra detta genom att förkroppsliga och förankra kärlekens närvaro där. I denna myt kommer ni att bli skapare av en ny verklighet, den gyllene oktavens verklighet.”

De roterande galaxerna av Kärlek fortsatte: ”Under andra resor ni har gjort har ni visat att ni kan vara ’emotionsnavigatörer’, att ni kan väcka ert medvetande och låta ert hjärta ledas av den rena kärlekens röst, av medkänsla och tjänande. Som Solens budbärare och fackelbärare har ni redan visat att ni kan hålla ljuset högt. Därför kallar jag er att tillsammans inkarnera i stora skaror bland folken på Jorden för att kunna stödja Gaia och alla hennes barn i sin transformation.” 

"Som en del av denna plan kommer ert minne att beslöjas", fortsatte de roterande galaxerna av Mystik, ”men när ni kommer ihåg den oskuldsfullhet och tillit ni hade som barn kommer ni att bli förelöpare i denna cykel av Jordens initiering. Ni kommer att inkarnera strategiskt, ofta i områden som vibrationsmässigt är de tyngsta på planeten. För några av er kommer denna illusion av att vara separerad från kärleken att skapa en känsla av hopplöshet, brist på stöd och främlingskap. Men genom att acceptera att ni är människor kommer er kärlek att transformera dualiteten och ert ljus kommer att påskynda utvecklingen hos många andra. 

Att delta i denna uppgift är helt och hållet frivilligt; men ni ska veta att detta transformationsskifte  på Jorden är något mycket sällsynt och värdefullt. Skulle ni välja att ta på er denna uppgift kommer det att bli möjligt för er att katalysera och syntetisera allt som ni har varit med om under många inkarnationer, och ni kommer att få uppleva ett mycket sällsynt kvantsprång i medvetandet. Det är upp till er själva att välja hur ni vill dansa med Terra Gaia och hennes barn när hon fullföljer sin  ljusceremoni.”

Så talade Skaparen, de roterande galaxerna av Ljus. Och så kom det sig att de upplysta varelser som bildade de otaliga allianserna, federationerna och råden av  stjärnornas trogna skaror valde att inkarnera på planeten Jorden för att bistå i denna viktiga händelse, vid den planetariska drömmens uppvaknande. Det fanns även en säkerhetsprocess inbyggd i planen att väcka upp dessa varelser från separationens illusion och glömskans slöja som är så förhärskande på Jorden. De upplysta varelser som skulle komma till Gaias hjälp kom överens om att hjälpa varandra att minnas. Därför blev dessa stjärnsådda kodade på många olika sätt med ljud, färger, ljus, bilder, ord och symboler - med en vibrationsresonans som skulle hjälpa dem att minnas sitt åtagande för ljuset. Man kom överens om att dessa kodade nycklar skulle visa sig i allt: i visionär konst och musik, i genomträngande blickar, i tal och känslor - som alla skulle åstadkomma en djup längtan efter att väcka upp kärleken och att förkroppsliga den.

Därför badar ni nu, Solens barn, i hågkomstens vatten, såsom regnbågskrigare, till att uppfylla löftet om den nya och den gamla myten. Genom att helt enkelt förankra kärlekens närvaro på Jorden drar ni kärleksfullt ner gudarnas mantel och sänder vågor av helande och kärlek genom Gaias ivrigt väntande kropp. När ni uppenbarar er i denna tid väcker ni andra genom era gåvor och stärker dem. Genom att använda skrattets, sångens, dansens, humorns, glädjens, tillitens och kärlekens redskap, hjälper ni till att sprida transformationen. Detta kommer att omvandla  begränsningarna som den gamla myten om dualitet och separation innebär, och föda fram enhetens och fredens mirakel på Jorden.

Använd era gåvor till förmån för Gaia! I en supernova av medvetande kommer Gaia och hennes barn att uppstiga i ljusets skrud och bilda en lysande ljuskropp av kärlek för att återfödas bland stjärnorna! Det mytiska uppropet har ljudit. Den stora uppgiften har börjat. Vakna upp, regnbågskrigare, Solens budbärare, ni upplysta  från galaktiska allianser, federationer och råd! Gamla himmelsvandrare, formade på nytt i denna stund, stig in i skönheten och kraften av er sanna identitet som kärlekens gåva till Gaia! Lägg självtvivlet åt sidan. Ni är Solens gudomliga barn. Gå varthän ert hjärta för er för att dela med er av era stora gåvor. Överlämna er till magin och ljuset. Miraklet kommer att manifesteras på Jorden. Kom ihåg att vi dansar och sjunger här för det Enda Hjärtat.

The Mayan Oracle, Return Path to the Stars.
Ariel Spilsbury & Michael Bryner
Den svenska översättningen Anita Fredriksson och Gracia Penttinen 
Översättningstillstånd givet  av Ariel Spilbsury
Copyright TÄHTITIETO 2020-2021, all rights reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän