Kirja-arvioinnit

VALO ELÄMÄN YHDISTÄJÄNÄ, kirja-arviointi Timo Teide

Muistan kun 1990–luvun alkupuolella löysin esoteerisesta kirjakaupasta uunituoreen kirjan nimeltään, ” Universaalista Opetusta Kosmoksesta”. 
Kirjakauppias ei olisi halunnut myydä sitä minulle, koska olin kuulemma vähän liian nuori niin korkealaatuisen ja vaikeaselkoisen kirjan lukijaksi. Ostin sen kaikesta huolimatta ja suorastaan ahmin sen sisältämää informaatiota ja energiaa olemukseeni. Koin sen vastaavan silloin juuri siitä mitä olin etsimässä. 
Myöhemmin saman vuoden syksyllä hakeuduimme Kalevi Riikosen luentotilaisuuteen Uudessakaupungissa. Luennolla oli jännä energia ja tuntui kuin olisi leijunut hieman ilmassa eikä ajan kulumista havainnut lainkaan. Tämä tapahtui 25 vuotta sitten. Sen jälkeen Riikonen on luennoinut ympäri maata väsymättömästi ja 1996 ilmestyi yhdistelmäkirja ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta 1-2”. Nyt 22 vuotta myöhemmin on uuden kirjan aika. Kalevi Riikosen kirjat eroavat kerta toisensa jälkeen henkisen ja rajatiedollisen kirjallisuuden alueella aivan omanlaisekseen kokonaisuudekseen. 

Sanojen monimutkainen ja moniulotteinen voima 

Tämä kirja on moniulotteisten lauseiden kosmista sinfoniaa. Aiemmatkin kirjat ovat olleet kielellisesti omalaatuisia. Uutuudessa lauseiden ja sanojen merkitys on jollakin tavalla erityisen korostunut. Ne ovat ilmaisullisesti joskus monimutkaisia, mutta niiden moniulotteinen täsmällisyys on aivan omaa luokkaansa. Lukija voi suorastaa tuntea lauseiden sisällön ominaisenergian, jolloin on kysymys kirjaimellisesti enemmän kuin sanoista. Kirjan sanoma siirtyy lukijan oivallettavaksi sielullisella tasolla, jolloin ymmärrys voi ottaa vastaan enemmän kuin sen mitä pelkät sanat pystyisivät välittämään. 
Näissä sanoissa on rakkautta. Esimerkiksi sanonta; ”Niin metsä vasta kuin sille huudetaan”, on uudessa teoksessa muotoiltu kosmisen täsmällisesti näin: ”Ajatuksen luoja ja lähettäjä on lopulta viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet, usein toistettuna, jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään, muovaten siten persoonallisuutta ajatuksen energiavaraukseen sitoutuneen tehon, sisällön ja määrän suhteella ominaislaatunsa suuntaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa, kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle, vaikuttaen vahvistuneena häneen.” 

Kosminen ote 

Ominaista Riikosen kirjoissa on avaruudellinen ja kosminen vivahde, jonka kautta elämää ja henkisyyttä käsitellään. Näin on myös tässä uutuudessa, jonka alkuosa noudatteleekin suurelta osin aiemmin ilmestyneiden teosten sisältöä, muokattuna tähän hetkeen sopivaksi. Uutuudessa Kalevi on pystynyt yksinkertaistamaan edellisen kirjansa sanomaa ymmärrettävämpään suuntaan. Juuri tästä hetkessä elämässämme hän kirjoittaa näin: ” Sielujen kosminen alkuperä ratkaisee tavattomasti kaikessa suhteessa, millaisten eri olentojärjestelmien ja rotujen kehollistumavirtojen kautta kunkin meidän yksilöminuuden tiemme on tuonut meidät tähän tarkkailumme hetkeen.” 
Tämä on Riikosta kirkkaimmillaan ja kuvastaa hyvin sitä lähestymistapaa, joka on aina leimannut hänen luentojaan ja kirjojaan. 

Uutuuden alkupuolella Riikonen heittää ilmoille pari vuosilukua tulevaisuudesta. Toinen niistä on vuosi 2119. Tästä hän kertoo seuraavasti; ”MATERIAN PIMEÄT VOIMAT JA LUOJAN SUURI SUUNNITELMA OTTAVAT FYYSISELLÄ TASOLLA KÄYTÄNNÖSSÄ MITTAA TOISISTAAN, hakiessaan keskinäistä tasapainoaan ihmiskunnan yhtenäisyydessä, uskomusjärjestelmien ja arvomaailmojen valinnoissa, todellisuudessa toisilleen tasavertaisena aina vuoteen 2119 saakka. Riikonen on aina korostanut suojauksen ja energisoimisen merkitystä. ”Ennakolta energisoiminen auttaa arvaamattoman paljon oikealla tavalla eri tilanteisiin sovellettuna.” Olisi paikallaan että jokainen äidiksi ja isäksi tuleva kansalainen lukaisisi Riikosen kirjasta ainakin osuuden, jossa käsitellään hyvin moniulotteisella tavalla lapsen syntymää. Tällaista käsittelytapaa et varmasti kohtaa muissa kirjoissa tai luennoissa. ”Joissakin erikoistapauksissa uusi tulokas saattaa olla tulossa korkeammista valon maailmoista ja sielutyypiltään hyvin erikoinen (luokittelematon), niin varsinkin äidin ollessa itse deeva- tai enkelisielu, tapauskohtaisesti myös tähteläissielu, tulokkaan suuri sielun energiapaine voi olla energian kuormitukseltaan hyvin painostavaa tulevaan ihmiskehoiseen tehtäväänsä.” Erityisen katsauksen Riikonen luo prosesseihin, jotka edeltävät syntymää. Siihen kuinka sielu valitsee vanhempansa ja kuinka sielu valitsee ominaisuuksia tulevaan kehollistumaansa. 

Maailman negatiivisuuksista ja rakkauden puutteesta kirjassa todetaan seuraavasti: ”Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahtuisi äkillisiä mullistuksia.” Laajasta kolmiotyöskentelyosiosta Kalevin loppuyhteenveto on mahtava: ”Kaikesta tästä huomaamme, kuinka tärkeä suuremman kokonaisuuden osanen onkaan yksi pieni ihminen.” Se on kuin lauseen mittainen runo, joka tiivistää elämän ihmeellisen luonteen vastaansanomattoman selkeästi. Kuvatun kolmiotyöskentelyn kautta, jokainen meistä on osa kaikkeuden suurta universaalia äärettömyyttä, jossa henkisyys ja fyysisyys limittyvät saumattomasti toisiinsa loputtomassa Jumalallisessa luovuudessa. 

Kosminen seksuaalisuus 
Kuten saattaa odottaakin tämä teos antaa myös seksiasioissa informaatiota, jota et varmasti löydä seksielämän oppaista. ”Tämä värähtelytaajuuksien erilaisuus on tuonut lukuisia ”makuuhuone keskusteluja”. 

Eri säteiden ihmisistä 
Teoksessa eritellään erilaisten säteiden ihmisten perusominaisuudet. Jokaisen säteen 
Korkein saavutus 
Edistymistapa 
Ylevin ihanne
Ihmistyypit 
Käytäntö 
Värit 
Jalokivi 
Pyhä planeetta 
Epäpyhä planeetta 
Jokaisen sädetyypin lopussa on edellä mainittujen lisäksi vielä osio, nimeltään; Persoonan tanssi säteessä. Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti kyseisen ihmissädetyypin ominaisuuksia, jotka ilmenevät tanssin kautta. Tämän osion erikoisuus selittynee myös kirjan kirjoittajan innokkaalla harrastuneisuudella tanssimisen suhteen. 

Kanavoinneista 

Eräs kirjan mielenkiintoisimpia lukuja löytyy otsakkeen, ”Kanavointimenetelmiä”, alta. Seuraava suora lainaus, alaotsakkeen ”Ajatukselliset neuvot”, jälkeisestä tekstistä kuvaa loistavasti luvun moniulotteista sisältöä: ”Voidaan sanoa, että mitä positiivisemmalta olennolta ajatuskoosteet tulevat, sitä kehittyneempi vastaanottajan täytyy olla. Sisältönsä puolesta ajatukselliset neuvot voivat rakentua suppeammasta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Ne voidaan kirjoittaa viesteinä, puhua sanomina, maalata taiteena ja piirtää kuvina, soittaa musiikkina, tai ilmentää ylipäätään kaikenlaisena luovuutena.” 

”Mukaelmia” otsakkeen alta lukija löytää idean siitä kuinka kuoremme kuolevat ja kuinka joku saattaa käyttää hyväkseen fyysistä ulottuvuuttamme korkeammissa ulottuvuuksissa olevia, vapautuneita kuoria. Korkeatasoisen henkisen informaation ohella on henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Voidaan ajatella että ne tuovat elämänläheistä virettä teokseen. Teoksen loppupuolella on pitkä kysymys/vastaus osio, jonka vastaukset ovat itsessään kuin lyhyitä ja valaisevia artikkeleja. Poimittakoon esimerkiksi pätkä vastauksesta sivulta 243: ”Edellisestä syystä johtuen ympäröivän arvomaailman ulkoiset arvot uskomusjärjestelmineen, vievät tullen mennen jatkumossaan laumasieluiset ”normaalit” keskivertoihmiset. Tästä muodostuu yksilön sisäisessä ymmärryksessä huomattavaa ristiriitaa egon ja sielun kesken, Korkeimman Itsen edistävän ohjauksen ja sielukehitystä tarkoittavan jokapäiväisten valintojen ymmärrettävyydessä” Äskeinen lainaus vain oli kovasti valaiseva tiivistys siitä miksi oivallamme niin eri lailla elämän menoa ja arvoja. 

Valo Elämän yhdistäjä kirja sisältää myös artikkeleja kolmelta vierailevalta kirjoittajilta. Dan Soback käsittelee uuden ajan henkistä johtajuutta. Timo Teide puolestaan tarkastelee kohtalon olemusta ja maailman hallintadraamaa. Sami Seesranta kirjoittaa maailmankuvien muotoutumisesta henkisyydessä. Teos sisältää myös Kari Rautsin ja Kalevi Riikosen yhdistelmäkirjoituksen ”Ikuisuuden matkalla”. Osuuden aloittaa Rautsi, jonka elämänmakuinen artikkeli sisältää rautaisannoksen tiivistettyä viisautta. Kalevi jatkaa tarinaa sen jälkeen yhteistyöstä kertoen jopa mystisellä virityksellä.

KOHTI KOSMISTA KANSALAISUUTTA, kirja-arviointi Dan Soback

Mitä planeetallamme tällä hetkellä tapahtuu ja miksi? Miten käytännössä kulkea tasapainoisella tavalla henkisen kasvun polkua alati monimutkaistuvassa ja useiden ristiriitaisten voimien täyttämässä maailmassa? Entä miten voin itse kasvaa kohti viisasta Kosmista kansalaisuutta paitsi oman henkilökohtaisen kehitykseni, myös ihmiskunnan laajemman tietoisuuden edistämisen hyväksi? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa ajatuksia, näkökulmia ja pohdintoja Kalevi Riikosen ja useiden muiden kirjoittama teos, Kohti Kosmista Kansalaisuutta. 

Kalevi Riikonen on Suomen tunnetuimpia kontaktihenkilöitä sekä pitkän elämäntyön henkisen kasvun ja ufo-kosmisten asioiden parissa tehnyt elämäntapayrittäjä. Kohti Kosmista Kansalaisuutta on hänen viides teoksensa ja toinen osa uudesta kolmen kirjan sarjasta. Kirja toimii paitsi yhteenvetona Kalevin omasta henkisestä polusta ja sen keskeisistä opetuksista, myös kokoelmana muiden kirjoittajien näkemyksiä maailmamme ilmiöistä ja ihmisenä kasvamisen ydinteemoista. 

Kohti Kosmista Kansalaisuutta pitää sisällään monenlaista tarkastelutasoa ja teemaa. Kirja alkaa Kalevin oman elämänpolun kuvauksesta siihen liittyvine vaiheineen ja haasteineen, erityisesti henkisen elämäntapayrittäjän näkökulmasta. Tästä siirrytään laajempaan yhteiskunnallisen ja planetaarisen muutoksen tutkiskeluun, jossa eri kirjoittajien voimin tuodaan esille mm nykyisen rahajärjestelmän, teknologisen kehityksen, poliittisen koneiston sekä muiden valtarakenteiden kipukohtia ja kehitystarpeita. Loppuosan pääpainona on eri kirjoittajien omien elämäntarinoiden kautta löytää käytännön työvälineitä henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen mm hyvän ruokavalion, aktiivisen energiatyöskentelyn ja numerologisen itsetuntemuksen kautta. 

Jokaiselle siis varmasti löytyy teoksesta jotakin itselle resonoivaa, samalla kun toiset kappaleet saattavat jäädä vieraammiksi. Kaiken kaikkiaan kirja ei pakota omaksumaan mitään, mutta tarjoaa syötteitä monesta eri asiasta ja niiden välisistä yhteyksistä. Eri näkökulmien kautta kokonaisuus maailmamme nykytilasta sen siunauksineen ja puutteellisuuksineen alkaa kuitenkin hiljalleen hahmottua lukijalle. Eri elämäntarinoiden kautta henkisen polun kokonaiskuva sen valoineen ja varjoineen sekä keskeisine oivalluksineen jäsentyy. 

Parasta tässä teoksessa on, että se onnistuu siinä, missä niin valitettavan moni nykyaikainen henkisyyteen keskittyvä kirja epäonnistuu: tasapainoisen ja aikuismaisen henkisyyden kuvaaminen! Valitettavan usein uushenkisyyden kenttä on nykyään joko pelkästään henkisyyden paperiin käärittyä itsekkyyden palvontaa - vain oman onnellisuuden ja varallisuuden maksimointia vähät välittäen muiden hyvinvoinnista - tai sitten sellaista hetkellisten tunneimpulssien ohjaukseen palaavaa, unenomaiseen passiivisuuteen vaivuttavaa ja tosiasioilta silmiä ummistavaa lähestymistapaa, josta Kalevikin käyttää kirjan yhdessä luvussa nimitystä "vaaleanpunainen rakkauspuuro".

Molemmathan näistä edellä mainituista suuntauksista olivat juuri niitä ansoja ja epätasapainotiloja, joista todelliset henkiset mestarit ja tietäjät ovat kautta aikojen henkisen polun kulkijoita varoitelleet. Onneksi tämä kirja kantaa ytimessään edelleen ikiaikaisia kypsän henkisyyden ymmärryksiä: pyrkimystä Totuuteen ja korkeiden ideaalien ilmentämiseen, järjen ja tunteen tasapainoista liittoa, myös muista kuin vain itsestään välittämistä, moraalista toimintaa viisauden ohjaamana, sekä kokonaisuuden kasvua edistävälle palvelutehtävälle omistautumista myös silloin kun se ei ole välttämättä helppoa tai tuota itselle maallista mainetta ja materiaa. Tämä teos toimii Valonkantajana sille koko ajan vahvistuvalle uuden tietoisuuden virtaukselle, joka pyrkii jälleen tasapainottamaan nykyisenkaltaisen vahvasti tuotteistetun uushenkisyyden epätasapainotiloja ja vääristymiä. Kirja edustaa muutoinkin vahvasti uuden ajan energialaatuja. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kyseessä ei ole perinteinen yhden henkilön argumentaatio.

Pikemminkin voisi sanoa niin, että Kalevin oma keskeinen viesti luo teokselle yhtenäisen alustan, johon muut kirjoittajat sitten yhdistyvät, kukin heille luontaisella tyylillään ja viestillään. Tällaisessa muodossaan kirja ilmentää koko yhteiskuntaamme tällä hetkellä vahvasti muokkaavaa muutosvoimaa ja tietoisuuden evoluutiota: siirtymää yhden auktoriteetin tarjoamista kyseenalaistamattomista totuuksista kohti yhdessä rakennettua näkemystä maailman tilasta ja henkisestä kasvusta sen eri ulottuvuuksineen. Jo pelkältä toteutustavaltaan teos siis ilmentää omaa ydinviestiään ja uuden ajan henkisyyden keskeistä luonnetta: yhdessä luomista ja itseohjautuvaa ryhmän kautta tapahtuvaa työskentelyä. 

Eri kirjoittajien toisistaan poikkeavat tyylit ja maailmankuvat voivat luonnollisesti tuoda ahdistuksensa sellaiselle, joka odottaa valmista ja yksiselitteistä kaavaa omalle kasvulle tai maailman tapahtumille. Kypsään henkisyyteen kasvaminen vaatii kuitenkin aina omaa ajattelua ja sen kautta tapahtuvaa asioiden pintaa syvempää omaksumista. Ja yksi tämän teoksen keskeinen anti on juuri siinä, että se tarjoaa lukijalle eri ikkunoita jäsentää maailmassamme ja itsessämme tapahtuvia - joskus hyvinkin ristiriitaisilta vaikuttavia asioita - ja jättää tila oman tulkinnan muodostumiselle. Oman ajattelukyvyn ja erottelutaidon harjoittaminen onkin välttämätön edellytys jokaiselle, joka mielii kasvamaan omassa henkisyydessään. Tämä on myös yksi Kalevin ja tämän teoksen keskeisistä viesteistä aikamme henkisen tien kulkijoille. 

Monimuotoisuudestaan huolimatta kirjan punainen lanka on kuitenkin kirkas: tasapainoiseen ja aikuismaiseen vastuuseen kasvaminen! Jokaisen kirjoittajan tekstistä huokuu syvä huoli siitä, että ihmiskunta elää edelleen hyvin passiivisessa ja vastuuta välttelevässä tilassa suhteessa omaan kehitykseensä, muihin ihmisiin ja toisten elollisten olentojen hyvinvointiin. Henkinen kasvu on mahdollista vasta kun heräämme terveellä tavalla vastuuseen paitsi omasta elämästämme, myös kokonaisuuden hyvinvoinnista. Tämä aikuismaiseen henkisyyteen kasvaminen on väistämätön kriteeri yksilöllisellä ja yhteisöllisellä matkallamme kohti Kosmista kansalaisuutta. 

Nona Lahti-Röyskö on tehnyt erinomaista työtä kirjan visuaalisen ilmeen ja taiton suhteen. Visuaalinen ilme on ammattimainen ja kirjan eri kuvat ja kaaviot puhuttelevat jo itsessään. Suurempi sisennys olisi ehkä tuonut lukukokemukseen vielä lisää ilmavuutta ja selkeyden tunnetta. Kaiken kaikkiaan yleisilme on kuitenkin erittäin miellyttävä ja huolella toteutettu. Suosittelen tätä kirjaa niille, jotka uskovat kaiken takana olevaan kauniiseen Suureen Suunnitelmaan ja sen johdatukseen, mutta jotka eivät kuitenkaan myöskään pelkää kohdata ja käsitellä maailmassamme edelleen vallitsevaa puutteellisuutta, epätasa-arvoa ja pimeyttä. 

Suosittelen tätä kirjaa niille, joille todellinen henkinen kehitys - viisaudessa ja myötätunnossa kasvaminen - on aidosti tärkeämpää kuin pelkkä "vaaleanpunaisessa rakkauspuurossa" lilluminen. Ja luonnollisesti suosittelen tätä teosta kaikille niille, joille olemassaolon kosmiset ulottuvuudet ja matka kohti laajempaa ymmärrystä tuntuvat itselle tärkeiltä teemoilta.

AJAN VIRRAN AJATUKSIA, kirja-arviointi Dan Soback

Ihmiskunta on hiljalleen kasvamassa osaksi kosmista yhteisöä. Entistä useammalla tuntuukin olevan henkilökohtaisia kohtaamisia muiden sivilisaatioiden edustajien kanssa. Ufo-ilmiön todellisuus on myös viimeisen parin vuoden aikana saavuttanut yleistä hyväksyntää jopa valtavirran uutisoinnissa. Elämme suuren siirtymän aikaa: ihmiskunnan matka kohti kosmista kansalaisuutta on käynnistynyt toden teolla. 

Kosmiseen kansalaisuuteen kasvaminen on kuitenkin yksittäisen kokemuksen sijaan pikemminkin pitkäjänteinen kehityspolku. Se edellyttää paitsi suurempaan henkilökohtaiseen kypsyyteen kasvamista, myös syvempää tiedollista ymmärrystä universumin lainalaisuuksista. Kalevi Riikosen kirja Ajan Virran Ajatuksia tarjoaa oppaan näihin molempiin asioihin. Se antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kaikkeutta ohjaavista evoluution voimista ja niiden edustajista. Samalla se myös tarjoaa perustan jokaisen henkilökohtaiselle mahdollisuudelle toimia viisaana kanssaluojana evoluution prosessissa. 

Ajan Virran Ajatuksia on Kalevin kuudes teos. Se jatkaa ja syventää aiemmissa Valo Elämän Yhdistäjänä ja Kohti Kosmista Kansalaisuutta teoksissa esiintuotuja teemoja. Tarkastelutaso ulottuu kosmisista kiertokuluista aina yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin valintoihin asti. Kyseessä on viisauden löytäminen näiden kahden asian - mikrokosmoksen ja makrokosmoksen - saattamiseksi linjaan osana omaa olemusta. 

Noin kolmasosa kirjasta käsittelee tietoisuuden kehitysasteita planeetan ja yksittäisen sielun näkökulmista. Tämä osio tarjoaa kartan yksilön ja vallitsevan kulttuurin kehityksen tarkasteluun. Se hahmottaa yleisiä ominaispiirteitä eri kehityksellisistä tasoista - niiden vahvuuksineen ja haasteineen. Se antaa kokonaiskuvaa henkisen kasvun vaiheista ja kosmisesta evoluutiosta. Noin kolmasosa teoksesta pyrkii löytämään keinot aiemmin esiteltyjen universaalien lainalaisuuksien tuomiseen osaksi arjen elämää: kuinka toimia niin, että oma toiminta on sekä omaa kehitystä että koko planeetan harmonista kulkua edesauttava? Kuinka toimia tasapainoisella tavalla sekä oppaana että oppilaana osana suurempaa kokonaisuutta? Keskeisiä teemoja ovat mm. oman vastuun tiedostaminen, energiatyöskentelyn merkitys sekä rakentava yhteistyö toisten tasojen olentojen ja tietoisuuksien kanssa. 

Noin kolmasosa teoksesta painottuu erityisesti nykyhetken tapahtumien ja energiavirtausten hahmottamiseen - nyt myös muiden kirjoittajien avustamana. Esille tuodaan erityisesti planeetan viimeaikaisten energiavirtausten muutokset. Tämän jälkeen hahmotetaan näiden muutosten vaikutuksia sekä yksilöiden että yhteiskuntien elämälle. Tarkastelun ytimeen nousee erityisesti viisaana auttajana toimimisen haasteet ja mahdollisuudet muuttuvassa kokonaisuudessa - kuinka toimia kehitystä tukevana harmonisoijana eri voimien, vaikutusten ja aikakausien risteyskohdassa. Kalevin lähestymistavassa on läpi vuosien korostunut erottelukyvyn tärkeys osana henkistä kasvua. Monenkirjavien suuntausten, tekniikoiden ja lupausten maailmassa erottelukyvyn kehittäminen onkin entistä ajankohtaisempaa. Kalevi korostaa älyn ja tunteen viisasta liittoa eri tasojen kanssa työskenneltäessä. Tämä on myös omiin kokemuksiini perustuen ensiarvoisen tärkeää multiversumissa toimittaessa - ja jopa edellytys aikuismaiseen kosmiseen kansalaisuuteen kasvulle. 

Kalevi tuo kirjassa myös hyvällä tavalla esille ne haasteet, mitä liian pinnalliseksi jäävä tai yksipuolinen henkisyys saattaa saada aikaan. Viihteen merkitys on ajassamme ylikorostunut lähes jokaisella elämänalueella, valitettavasti myös henkisyydessä. Todellinen henkinen kasvu kuitenkin pitää sisällään mystisten kokemusten lisäksi ennen kaikkea pitkäjänteistä omistautumista rakentavalle vuorovaikutukselle ja myös silloin, kun se ei ole pelkkää ylimaallisten kokemusten ilotulituksesta toiseen siirtymistä. Kalevin sanoma tuo hyvällä tavalla esille tämän kypsän ja aikuismaisen suhtautumisen tärkeyden jokaiselle henkisyyden tiellä kulkevalle. Tekniikoiden moninaisuutta merkityksellisempää on omistautumisen laadullinen syvyys: pitkäjänteinen korkeampien hyveiden harjoittaminen eri kohtaamisissa sekä tällä että toisilla tasoilla. Kaiken kaikkiaan tämä teos on hyvä yleiskatsaus planeetallamme nykyisellään vaikuttavista voimista. Se on myös hyvä opas rakentavaan vuorovaikutukseen näiden voimien kanssa. Näkökulma on kosminen, mutta toisaalta myös henkilökohtainen. Teos antaa eväät sekä viisaaseen oman vastuun kantamiseen muutosten keskellä, että tasapainoiseen auttajana toimimiseen osana planeetan laajempaa kehityskulkua.
Copyright TÄHTITIETO 2020-2021, all rights reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän