Ajan Virran Ajatuksia

Kirja luo katselmuksen ikiolevaisen tarkoituksesta, planeettamme henkiseen kehityslinjaan, ohjaten lukijaansa laajamittaisempaan elämänkatsomukseen.

Kirjailijan lisäksi kirjaa on täydennetty vierailevien kirjoittajien artikkeleilla.
Aiheet käsittelevät Maapallon ihmiskunnan olevaisuutta kokonaisuudessaan
ja tarjoaa näkökulmia niin ajatustyöhön kuin käytäntöönkin.

 • Planeetan ihmiskunnan sielukehityksen evoluutiosta
 • Tähtienvälinen auttamistoiminta nyt ja kauan sitten
 • Vesimiehen ajan ryhmätoiminta
 • Pohdintoja sovitusopista- ja uskomuksista
 • Harhojen suosta heräämistä
 • Vapautuvat muinaiset energiat
 • Ajankohtaiset planetaariset muutosvoimat
 • Henkisyyden haasteita ja velvoitteita arjessa
 • Tangon transformaatio, kahdesta tulee yksi
 • Näkökulmia nykyajan valtasuhteista
 • Maadoittuminen ja yhteys Henkeen
 • Herääminen uuteen maailmaan
 • Puhtaan veden viestejä elämältä

Hinta

39,00 € + postimaksu

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:

starinfo@tahtitieto.fi

Muista laittaa tilaukseen mukaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

KIRJA-ARVIOINTI

Kirjoittanut Dan Soback
AJAN VIRRAN AJATUKSIA – KALEVI RIIKONEN, Tähtitieto, 2020


Ihmiskunta on hiljalleen kasvamassa osaksi kosmista yhteisöä. Entistä useammalla tuntuukin olevan henkilökohtaisia kohtaamisia muiden sivilisaatioiden edustajien kanssa. Ufo-ilmiön todellisuus on myös viimeisen parin vuoden aikana saavuttanut yleistä hyväksyntää jopa valtavirran uutisoinnissa. Elämme suuren siirtymän aikaa: ihmiskunnan matka kohti kosmista kansalaisuutta on käynnistynyt toden teolla.

Kosmiseen kansalaisuuteen kasvaminen on kuitenkin yksittäisen kokemuksen sijaan pikemminkin pitkäjänteinen kehityspolku. Se edellyttää paitsi suurempaan henkilökohtaiseen kypsyyteen kasvamista, myös syvempää tiedollista ymmärrystä universumin lainalaisuuksista. Kalevi Riikosen kirja Ajan Virran Ajatuksia tarjoaa oppaan näihin molempiin asioihin. Se antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kaikkeutta ohjaavista evoluution voimista ja niiden edustajista. Samalla se myös tarjoaa perustan jokaisen henkilökohtaiselle mahdollisuudelle toimia viisaana kanssaluojana evoluution prosessissa.

Ajan Virran Ajatuksia on Kalevin kuudes teos. Se jatkaa ja syventää aiemmissa Valo Elämän Yhdistäjänä ja Kohti Kosmista Kansalaisuutta teoksissa esiintuotuja teemoja. Tarkastelutaso ulottuu kosmisista kiertokuluista aina yksittäisen ihmisen henkilökohtaisiin valintoihin asti. Kyseessä on viisauden löytäminen näiden kahden asian – mikrokosmoksen ja makrokosmoksen – saattamiseksi linjaan osana omaa olemusta.

Noin kolmasosa kirjasta käsittelee tietoisuuden kehitysasteita planeetan ja yksittäisen sielun näkökulmista. Tämä osio tarjoaa kartan yksilön ja vallitsevan kulttuurin kehityksen tarkasteluun. Se hahmottaa yleisiä ominaispiirteitä eri kehityksellisistä tasoista – niiden vahvuuksineen ja haasteineen. Se antaa kokonaiskuvaa henkisen kasvun vaiheista ja kosmisesta evoluutiosta.

Noin kolmasosa teoksesta pyrkii löytämään keinot aiemmin esiteltyjen universaalien lainalaisuuksien tuomiseen osaksi arjen elämää: kuinka toimia niin, että oma toiminta on sekä omaa kehitystä että koko planeetan harmonista kulkua edesauttava? Kuinka toimia tasapainoisella tavalla sekä oppaana että oppilaana osana suurempaa kokonaisuutta? Keskeisiä teemoja ovat mm. oman vastuun tiedostaminen, energiatyöskentelyn merkitys sekä rakentava yhteistyö toisten tasojen olentojen ja tietoisuuksien kanssa.

Noin kolmasosa teoksesta painottuu erityisesti nykyhetken tapahtumien ja energiavirtausten hahmottamiseen – nyt myös muiden kirjoittajien avustamana. Esille tuodaan erityisesti planeetan viimeaikaisten energiavirtausten muutokset. Tämän jälkeen hahmotetaan näiden muutosten vaikutuksia sekä yksilöiden että yhteiskuntien elämälle. Tarkastelun ytimeen nousee erityisesti viisaana auttajana toimimisen haasteet ja mahdollisuudet muuttuvassa kokonaisuudessa – kuinka toimia kehitystä tukevana harmonisoijana eri voimien, vaikutusten ja aikakausien risteyskohdassa.

Kalevin lähestymistavassa on läpi vuosien korostunut erottelukyvyn tärkeys osana henkistä kasvua. Monenkirjavien suuntausten, tekniikoiden ja lupausten maailmassa erottelukyvyn kehittäminen onkin entistä ajankohtaisempaa. Kalevi korostaa älyn ja tunteen viisasta liittoa eri tasojen kanssa työskenneltäessä. Tämä on myös omiin kokemuksiini perustuen ensiarvoisen tärkeää multiversumissa toimittaessa – ja jopa edellytys aikuismaiseen kosmiseen kansalaisuuteen kasvulle.

Kalevi tuo kirjassa myös hyvällä tavalla esille ne haasteet, mitä liian pinnalliseksi jäävä tai yksipuolinen henkisyys saattaa saada aikaan. Viihteen merkitys on ajassamme ylikorostunut lähes jokaisella elämänalueella, valitettavasti myös henkisyydessä. Todellinen henkinen kasvu kuitenkin pitää sisällään mystisten kokemusten lisäksi ennen kaikkea pitkäjänteistä omistautumista rakentavalle vuorovaikutukselle ja myös silloin, kun se ei ole pelkkää ylimaallisten kokemusten ilotulituksesta toiseen siirtymistä. Kalevin sanoma tuo hyvällä tavalla esille tämän kypsän ja aikuismaisen suhtautumisen tärkeyden jokaiselle henkisyyden tiellä kulkevalle. Tekniikoiden moninaisuutta merkityksellisempää on omistautumisen laadullinen syvyys: pitkäjänteinen korkeampien hyveiden harjoittaminen eri kohtaamisissa sekä tällä että toisilla tasoilla.

Kaiken kaikkiaan tämä teos on hyvä yleiskatsaus planeetallamme nykyisellään vaikuttavista voimista. Se on myös hyvä opas rakentavaan vuorovaikutukseen näiden voimien kanssa. Näkökulma on kosminen, mutta toisaalta myös henkilökohtainen. Teos antaa eväät sekä viisaaseen oman vastuun kantamiseen muutosten keskellä, että tasapainoiseen auttajana toimimiseen osana planeetan laajempaa kehityskulkua.