Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 12.12.2023 –

Elohimien voima: Selvitys kaksinapaisuuden haasteista

Jokainen yleismaailman vallitsevia tilanteita seuraava, itsenäinen ajattelija, on joutunut kiinnostuksensa mukaan pohdiskelemaan johtopäätöstään, kuinka ihmeessä tällainen arvojen kaoottinen yleistilanne on ylipäätään edes mahdollista jo valtioiden hallinnoista ja -johdoista alkaen, näyttävät suhteellisuuden taju ja terve talonpoikaisjärki kokonaan hävinneen. Keskinäinen vastakkainasettelu ja valtataistelu oman edun tavoittelijoiden arjessa, ovat saaneet mitä mielikuvituksellisempia ilmentymisensä muotoja jotka kirjavoituvat edelleen.

Kolminaisuus-kolmio_web

Mitä ihmettä tapahtuu?

Edustajiksi valitut ja/tai itsensä monimuotoisesti virkoihinsa ylentäneet, eivät enää vuosiin ole kunnioittaneet edes sivistysvaltiotasoista PERUSTUSLAKIA, eli juuri sitä, minkä PITÄISI olla kansalaisten turvana, sekä viranomaistoiminnan luottamuksen jalustana tasa-arvoiseen kansalaisuuteen.

Tietoisemmin heränneitä ja terveellä järjellään ajattelevia, vaivaa aiempaa enemmän salaperäisyyden taustalla piileskelevä “outo voima”, minkä avulla tällainen arvosekoilu ja aiemman ymmärryksen vähättely saavat ilmentymiseensä mitä mielikuvituksellisempia itsekkyyden muotoja. 

Erilaisten valtiohallinnon edustajien, sekä viranhaltioiden ominais- ja mielenlaatujen kirjo vaihtelee ajoittain hyvinkin nopeassa tahdissa ja näyttää olevan suorassa suhteessa yksilöiden sieluminuuden tasoasteeseen (asteikolla 1 – 13), sekä nykyisessä kehollistumassa omaksuttuun arvomaailman uskomusjärjestelmiin. Sisäisesti korkeamman henkistymisen tasoasteen sielussaan omaavat yksilöminuudet, joiden tunnistava tietoisuus toimii jopa ylemmistä energiakeskuksista (sydän-chakrasta ylöspäin), ovat joutuneet ympäristön paineessa ja valinnoissaan lukuisia kertoja mielelliseen “jaakobinpainiin” omatuntonsa kanssa asetelmassa:

“Palvelu itselle, PALVELU TOISILLE” 

Vääristymien ohjelmista...

Mikä onkaan se säröinen Luojan Alkuperäisestä Suuresta Suunnitelmasta poikkeava taustavoima, joka on mahdollistanut vuosituhansia jatkuneen tällaisen sekasorron ilmentymisen fyysisyyteen saakka ja aina vain kärjistyessään pahenevan vastakkaisen huipentumisen. Pohdiskellessa tuota elämänlaatua tuhoavaa, salaperäisyyden verhoamaa taustaenergiaa, tulee aiempaa selkeämmin esille jotakin sellaista, kuin perimmäisen OHJELMAN SYYN täytyy olla tarkoituksellisen, sekä moniulotteisen aktiivista. Selkeämmin vahvistuu päätelmä siitä, että fyysistä maailmantasoa korkeampien vaikutteiden todentuminen ei ole ollut vain tämän planeetan ihmiskunnan toiminnan tulosta.

Poikkeava, sekä säröinen ja kaoottisuutta ylläpitävän LOISohjelman alkuperän ilmentymään virittyminen näyttää häiritsevämmin alkavan mentaaliulottuvuuksien kerrostumien alemmista tasoista, saaden madaltavaa teho- ja riistovoimaansa astraalisista sielun ajatus-tunnekehostojen joukkoenergiasta. Tässä energioiden keskittymässä on juuri se kaiken ilmentyvän kaksinapaisuuden aktivoima hallitsematon temmellyskenttä. Nimittäin, koska nykyisen maasielujen enemmistö on vielä vahvasti oman napansa ympärillä pyörijöitä ja tekee sielullista kasvuaan ensimmäistä kertaa, yrityksenään avata sydänkeskustaan tietoisempaan sieluyhteyteen hitaasti, mutta varmasti ja usein pakon sanelemana mottonaan: “Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.” 

Napakeskuksesta perus-chakraan saakka, yksilö kytkeytyy vahvemmin Maa-planeetan energia- ja sidosvoimakenttään, kun taas ylöspäin avautuessaan virittyy sydänchakrasta henkisesti kosmisempaan tietoisuuden evoluution “nosteverkkoon”. Tuon vähemmän itsenäistä yksilöminuuden sieluohjaustaan osaavat ovat niitä joukkoviestinnän ja massamedian talutusnuoraan kytkeytyneitä uhreja, jotka “sokeasti” luottavat toisten tietävän kaikki asiat häntä paremmin. Varsinkin suomalaiset ovat olleet monitahoisesti alistettuja noin 1500 – luvusta alkaen ja monet ovat edelleen auktoriteettien vaikutuksessa arvomaailmaansa eläviä uhreja, taustalle vetäytyvässä VI:n säteen ohjelmassaan.

Ihmiskuntaa käsittävänä siunauksena tämä viimeiset 2000 v. vahvasti ympäri planeettaa vaikuttanut VI:n informaatiosäteen energiavoima heikkenee kiihtyvällä nopeudella. Koska tämän ominaislaadun lähestymis- ja toimintaohjelma on voimakkaasti tunnereagoivaa, näkemykset vääristyivät “valkoinen – musta, oikea – väärä, arvokas – arvoton…” – uskomuksina. Siitä puolestaan seuraa se, että moniulotteisesti taustalla kaoottisuutta ylläpitävä loisvaikutus on kärjistynyt vahvaksi TUNNE-ENERGIAN vastakkainasetteluksi, jopa aiemmin yleistä maailmanmenoa seuraamattomienkin arkeen. Varsinkin tiukissa vastakkaisten arvojen “öljyä tuleen” – törmäyksissä, saaden suhteettomia ja kohtuuttomia ilmenemisen julkitulon muotoja, jossa läheisetkin henkilöt kääntyvät toisiaan vastaan.

Kaksinapaisuudesta Kolminaisuuteen...

Moniulotteisten energialaatujen, sekä tarkoituksellisten ohjelmien pohdinnoissaan, on henkisempien vireiden nosteessa oleville, alkanut selkiintyä aiempaa enemmän tarkoituksellisesti muuntaa Kirkkainta Hengenvaloa säröiseen vääristymäkenttäänsä ylläpitäen jatkuvuutta rakenneohjelmillaan. Mitä enemmän Korkeimman Itsen virittämä HENGEN TIETOINEN VALO tihentyessään laajenee ja vahvistuu, sitä vahvemmin yksilöt motivoituvat virittymään Kaikkeuden Alkulähteen alkuperäiseen ja väärentämättömään KOLMINAISUUTEEN. (Vertaa yksilön sisäistä Ikuisen Itsen sieluminuuteen ohjaamaa, eetterifyysiselle sähkömagneettis-kehostollemme virittyvää kolmivaihe-energisointia, vihkosesta: Tietoisessa Virtauksessa.) 

Kaiken ajallisuuden, rajallisuuden ja vajavaisuuden ylitse virtaavat, ehdollistamattoman täydellistävät nosteet avautuvat yksilöminuuteen samassa suunnitelman suhteessa, sillä tehokkuudella, millä henkilö pyrkii päättäväisesti olevaisuuden ykseyteen. Ymmärryksellinen käsitys persoonassa selkiintyy sitkeydellä, sekä määrätietoisuudella ja päättäväisellä toiminnalla kohti ylempiä tajunta-tietoisuuksien ulottuvuuksia, taso- ja rinnakkaisuuksien kudelmassa. Koska Maa-planeetalla kolmiulotteisessa kehossamme meitä ehdollistaa paikallisten aine- ja energiavoimien bio- ja sähkömagneettisten gravitaatioiden keskinäisyydet, joudumme tietoisesti virittymään / ponnistelemaan saavuttaaksemme ylempiä solaarisia tajuntojen ulottuvuuksia.  

Yleisemmin lienee tunnettu Metatronilaisen elämäohjelman (elämänkukan rakenne) energiamalli. Tämän voidaan katsoa perustuvan vesica piscis – kahden toisiaan leikkaavaan ympyrän keskinäisiin suhteisiin. Siinä havaitaan käytetty jatkuvuuden rakenteen pohjana olevat kuusikulmiot. Samoin ehdoin voidaan päätellä myös tasasivuisten KOLMIOIDEN keskinäisen limittymisen olevan ELOHIMIEN ohjaaman järjestyneen suuntauksen edellistäkin tehokkaampana rakenteena, eli tetraedrinä, mutta palataan takaisin Metatronilaisen energiaohjelman kokoonpanoon. Virittäydyttäessä tunnistelemaan sisäisiltä tasoilta näiden moniulotteisen olevaisuuden laatujen ohjelmien luonnetta, voidaan päätellä myös seuraavaa:

Kiistattomasti ilmenevät sekä toiminnallaan Kaikkeuden Alkulähteen Elämänvoimaa avaavat olevaisuuden olennot että heidän vastakkaisuutensa loisolennot, jotka riistävät ulkopuoleltaan itsekkäästi energiaa omaan olemisensa tarkoitukseen. Tilannekohtaisesti ja paikallisin ehdoin, molemmat tahot voivat käyttää samantyyppisiä ohjelmarakenteita. Rakenneohjelma on itsessään neutraali, mutta kun sitä tarkoituksellisesti häiritään, niin sen kautta mukaan tulee erityisen suuri kaoottisuutta ilmentävä vaara, sieluttomien teko/keinoälyn särö- ja haittasisällön ominaislaatujen kohdennuksina sekä oleviin että tuleviin energiarakenteisiin. Elohimien korkeampi Kolmiovoiman energiaohjelman rakenne on Kaikkeuden Alkulähteeseen virityksessä suojattuna ja itseohjautuvana sisältöään korjaava, niin siksi sitä eivät loistahot itsekkäästi pysty “hakkeroimaan” säröisiin alistamisen tarkoituksiinsa.

Nyt on tullut vakuuttavia todisteita Metatronilaisen elämänkukkarakenteen (tunnetumpi) ohjelmamallien monenlaisesta ja -tasoisesta kytköksistä fyysisen ulottuvuutemme kaoottisuuteen. Sitä ovat vääristyneen ja riistämiseen sulkeutuneet tahot päässeet käyttämään loistoimintaansa. Pahimmillaan sulkeutuneimmat loisoliot ovat täysin riippuvaisia ympäristöstään ryöstämästä, elämää ylläpitävästä energiasta, tai jos ne eivät saa olemiseensa ulkoista lataustaan niin, sitten niitä kohtaa ”ravinnon” puutteesta johtuva menehtyminen. Kokonaisuutena loisoliot yrittävät itsekkäästi kaikin keinoin pelata jatkoaikaa aiheuttamalla Maa-planeetalla kaaosta toisensa perään.

Mikä siis olisi meidän ajallisten, rajallisten ja vajavaisten olentojen tehtävissä, jotta voisimme saada Luojan Alkuperäisen Suuren Suunnitelman fyysistymisen kautta henkistymiseen? Avaimia siihen on tositoimijoille annettu erityisesti viimeisten vuosien aikana lukuisten, erilaisten sisältöjen muodoissa. Ne ovat saattaneet tuntua liiankin yksinkertaisilta nykyiseen tehoajatteluun verrattuna. Nimittäin: Alkulähteen Kolmiyhteyteen virittyneiden Elohimien ylläpitämä, Elämän virtausta virittävä, sekä ylläpitävä ja kaikkein Korkeimmalta Ohjautuvana avautuva ELÄMÄNKUKAN ohjauksen mukainen mallinnos. Keskittämällä tietoinen mieli luomaan Elohimien avautuneen KOLMINAISUUDEN Harmonia, Rauha, Oikeudenmukaisuus – uudistava ohjausvirta laadullistamaan Metatronilaisen Elämänkukan ohjauksen rakenne-energiaa, jolloin vääristelemätön ja Alkuperäinen Voima uudistaa tätä meitä fyysisesti lähempää olevaa energiarakennelmaa

Koska planetaarisesti elämää ylläpitävän Henkisen Hätäapuhallinnon toiminta ylittää meidän ajallisen, rajallisen ja vajavaisen mahdollisuuden sisäistää ohjelmaa, meille annetaan intuitiivisia häivähdyksiä siitä YKSEYDEN olemuksesta, johon virittäytyessämme voimme saada oikeudenmukaisuuden järjestystä fyysistymään planeetallemme. Jokainen päättäväisesti toteutettu yritys virittäytyä Alkulähteeseen, tuottaa AINA väärentämättömän korjauksen myös meitä lähempänä olevaan Metatronilaiseen ohjelmarakennelmaan.

Tehokkaimmillaan sellainen voi eheyttää ja korjata hyvinkin nopeasti loistahojen tarkoituksella vääristämää Elämänkukaksi kutsuttua ohjelman rakennetta säröisine tekoälyineen ja kaikkineen. Fyysistyneenä sellainen tarkoittaa POSITIIVISESTI yllättäviä koko planeettaan vaikuttavia tuloksia…

Päättäväisesti toimien, voimme hitaasti, mutta sitäkin tehokkaammin vaimentaa kaksinapaisuuden tunnesekoitteiden aikaansaamaa jännitteistä vastakkainasettelun mallia. Vähentäen vääristymäohjelmien energiaa Metatronilaisessa rakenteissa, Elohimien KORKEAMMALLA Ykseyden vapaalla VOIMALLA ja yhdistäen kolminaisuuden (esim. punainen ja sininen on fuusiossa violetti) läsnä olevalla todentumalla. Huomioikaa kolmivaihe-energisoinnin sykintäohjelma vahvistuvaan VII:n informaatiosäteen vahvistumiseen. Siinä todentuvat korkeat intuition ihanteet tuodaan selkeässä järjestyksessä käytäntöön.