Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 20.3.2023 –

Energioiden ulkoisuus sisäisyydessä

Valinnat tekoineen saavat alkunsa ajatuksistamme. Nämä ovat hienon hienoa sähköisen magneettimaista, energiavärähtelyjen ominaislaatujen koostetta laatuväreineen, sekä voiman latauksineen. Yksistään tämän energiatihentymän virtaus- ja heijastevaikutuksen tarkoituksellinen yritys sekä hallinta, viisaudella (tunne ja äly sulautuneena) että TIETOISESTI suojattuna omassa yksilöminuudessamme on jatkossa välttämätöntä. 

Samassa sielukehityksen henkistymisen suhteessa, millä yksilöminuus todentaa olevaisuuden Luomisen Lakeja, hänen vaikutusvoimansa ympäristöönsä tehostuu. Erityisesti hallitsemattoman vahvat, voimakkaamman sieluminuuden mielitoiminnan tunnereaktiot, saattavat heijastaen vaikuttaa tahattomasti lähiympäristössään ja vähemmän omaa elämän hallintaansa osaavien elämässä.

Sädevaikutukset

Menneisyys nykyisyydessä

Tarkastelemme suuntaa antavasti kaikkea sellaista, minkä sorttisia häirintätekijöitä voidaan joutua kohtaamaan, joko tahattomina, tai tahallisina ja mitä outoa voi sattua kenen hyvänsä elämän tilanteissa. Jos yksilön sielusuunnitelman tarkoitus on toimia yleisillä – ja/tai julkisilla toimintatavoilla Oikeudenmukaisemman suunnan ja henkisen tien virittäjänä kanssaihmisilleen, häneen kohdistuu jo aivan kehollistuman alkuvaiheessa monenlaista ja outoa esteellistä vaikeutta ja haittaa. Tarkoitushakuisesti sitä yrittävät tehdä itsekkäät yksilöt ja/tai heidän kauttaan elämänlaatua madaltaen monimuotoiset sulkevat loistahot, tavoitteenaan sulkemalla saada itselleen niiden viriteväylien ja kiinnitystilanteiden avulla vapaasti virtaavaa moniulotteista bio- ja elämänenergiaa.  

Niin kuin hyvin tiedämme, me elämme kosmisen elämänkokeiluplaneetan maailmassa ja tämän lisäksi vielä pitkään tavanomaisesta kosmisesta toiminnasta eristettynä olleessa evoluutiojärjestelmässä. Jo yksistään nämä kaksi ehdollistamaa asettavat yksilöstä alkaen, tietoisuuden kehitykselle monenmoisia vaihtoehtoja helpompaan ja/tai vaikeampaan jatkumoon. 

Planetaarisessa eristyksessä tiedollinen ”sisäänlämpiävyys” vääristi harhauttavien suuntausten takia käsitykset OIKEASTA vapaasta tahdosta, osaltaan myös luonnollisen ulkoavaruuden vuorovaikutuksen vähäisyyden vuoksi. Planeetan ulkoinen, kehityksellisiä Ohjaavassa Suunnitelmassa henkistävä virittämisen niukkuus, suhteessa langenneiden olentojen hallitsemisvirikkeisiin, on pitkään ollut samentamassa paikallisen ihmiskunnan oikeampia ihmisyyden valintojen vaihtoehtoja. 

Haastetta lisää vielä erityisyys, mikä erottaa tämän paikallisen Maa-planeetan ihmisolentokunnan kehityksen muista vastaavista ja tavanomaisista vapaan tahdon maailmoista. Oikean ihmisyyden perustaa vääristävä poikkeama on vinoutunut henkistymisen ohjelman muunnelma-alueen alkuperäisestä älyllisen olentoelämän kehittymisen Suuresta Luomisen Suunnitelmasta. Näistä muinaisista, moniulotteisen poikkeavista sielukehityksen ohjauksen sivuraidejohtamisista paikalliseen järjestelmäämme, alkoi kehittyä alkuperäisen Suuren Suunnitelman Ohjauksen rinnalle yhtä aikaa toimimaan erilaisin muunnelmin itseään heijastavaa, kaaosta aiheuttavaa säröohjelmaa. Näistä ”enkelten kapina taivaassa”- tarinoista voidaan päätellä, että muinoinkaan kaikki paikallisen ihmisrodun sielukehityksen ohjelmat eivät toteutuneet aivan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuossa entisaikaisessa häiriötilanteessa tänne planeettajärjestelmän piirin jäivät loukkuun mm. keskiväli -, yms. erityisellä prosesseilla olevaistettuja olentoja, jotka myös harhautuivat sivuun, ylempiensä toimeksiantojen takia ja samalla erkaantuivat luomisvoimien alkuperäisistä virtapiirien järjestelmistä. Koska he eivät enää tahdistuneet väärentämättömän Suuren Suunnitelman ohjauksen energiavirtoihin, niin elämän energian jatkumo kääntyi sulkeutuviin järjestelmiin, eikä enää elämää kannattavien ylevöittäviin ja ylläpitäviin virtauksiin. Voidaan päätellä, että Suuri Suunnitelma itsessään sisältää ehtymättömän Elämänvoimien jatkumon LAATUVIRRAN, missä pysyminen tuottaa itsessään avautuvia, ohjauksen ja järjestyksen mukaisia rinnakkaisia mahdollisuuksia OIKEISIIN VAIHTOEHTOIHIN.

Ne tunteet…

Eniten ongelmiin joutuvat sellaiset yksilöminuudet, sekä erilaiset ryhmittymien persoonat tavoitteineen, joissa ilmenee keskinäistä karmaattista vajetta tasoitukseen ja haastetta erilaisten arvomaailmojensa vuoksi YMMÄRTÄÄ toisten huomioimista. Kun astraaliset ajatustunne – sielukehostot tasoineen ovat lähempänä eetterifyysistä maailmaamme, tällöin eniten ongelmia tulee hallitsemattomien ja vastakkaisten tunne-energiakenttien törmätessä toisiinsa. Erityisesti suurten ajanjaksojen vaihtuessa, nousevat monikerroksiset yksilö- ja joukkokarmat esille mahdollisuutenaan tulla neutraloiduksi ymmärrettynä ja anteeksiannolla tasoitettuna. Koska ihmiskunnan sielullisen kehityksen keskiarvo häilyy toistaiseksi yksilön napa- ja sydänkeskusten välimaaston karmanvyössä, niin ei siihen kummoista syötettä tarvita, kun sielukehityksen tasoasteen keskiarvon sijoittautuminen on alta puolenvälin tasapainotilassaan ja persoonan ”pannu” kiehuu herkästi yli. 

Tietoisuustaajuuden madaltaminen ymmärryksen käyttötehossa, on materian sulkevien loisvoimien tavoitteena alistaessaan hallintaenergiaansa, koukuttaessaan kiinnitykseensä ja saalistaessaan tankkauksiensa kohteiksi joutuvia. Kun yksilö menettää kielteisessä vireessään tunnekenttänsä hallinnan, hänestä tulee vapaata kiinnittymisen riistaa alempien värähtelyjen tasoilla oleville loisolioille. Ulottuvuustaajuuksien ehdollistamat, ominaislaadulliset vetovoimat, säätävät tavoitteeksi päätyneen ja todennäköisten energiasaalistajien kohtaamisen. Samankaltaisilla ominaislaaduilla on vetovoiman kaltainen taipumus hakeutua toistensa seuraan tasoeroista huolimatta. Loisolion ollessa fyysisesti kehoton, on sillä rajoittamaton liikkuvuus, sekä kiinnittyminen kolmiulotteiseen keholliseen aina suhteellista ja rakenteeltaan yksilöllistä, sekä tilanteeltaan mielikuvituksellisen tapauskohtaista.  

Ykseyden Alkulähteen virtaukseen…

Yksilöminuuden suojauksen ollessa eri syistä teholtaan vajavaista, sekä ominaistiheydeltään riittämätöntä, voimakentän tilavuuden kapeaa ja yhteys Ikuiseen Itsen tiedostettuun ohjaukseen nähden teholtaan heikkoa jne., kohteeksi joutunut saattaa olla useammankin loisolion tankkauksen lähteenä. Juuri tuo vajavainen hengenvoiman käytön vallitseva tehottomuus on se kriittinen kohta, johon vajaaenergiset loisvampyyrit iskevät kilpaa. Jos ryöstön kohteeksi joutuneelta vapautuvaa energiaa irtoaa samalla kertaa enemmänkin, niin apajille voi myös saapua useammalta kerrokselta hyeenalauman tavoin keskenään kilpailevia, monenkirjavia ”energiaotuksia”. Joskus loisyhdistelmä saattaa käyttää välineinään fyysisiäkin yksilöitä näiden itsensä tietämättä. 

Muistamme, että olemme vapaan tahdon maailmassa, jossa selkeästi pitää ilmaista vapaa tahtomme siitä, ettemme tahdo, emmekä halua olla riistäjien alistavassa vallassa. Vasta tuolloin saavat Elämän Suojelijat, sekä yksilökohtaiset ohjaajamme puuttua tapahtumien kulkuun. Voimme pyytää Valon Voimien Suojelusta parhaalla kunnioituksellamme ja ymmärryksellämme virittäytyessämme SAMALLA puhdistamaan yksilöminuutemme Ikuisen Itsen virtauksen ohjauksessa, sieluvoimamme kautta, eetterifyysiseen kehoomme saakka. Mitä laajemmalle tätä eheyttävän harmonisoivaa virtauttamista onnistumme säteilemään, sitä enemmän moniulotteinen ympäristömme eheytyy.   

Tosioppilaan ENSIMMÄINEN ja samalla kehittävin tehtävä on koota yllätyksen hetkellä KAIKKI käytössään oleva ja ymmärretty tietotaito-osaaminen, Korkeimman Itsen ohjauksen kautta sieluminuuteen ja edelleen eetterifyysiseen kehoenergiaan saakka Kirkkaimman Rakkauden, Äärettömän Viisauden, Rajattoman Voiman – kolminaisuuden nosteeksi. Nimittäin, jos Valon Toiminta JOUTUU vapauttamaan yksilökohteeseen noste-energiaa pelastaakseen omasta syystään ongelmiin joutuneen oppilaan, He joutuvat sallimaan saman tehomäärän energiaa vapaaseen käyttöön planetaarisessa ulottuvuuksien tasoissa. Lienee melkoisen varmaa se, että valppaina olevat vapaamatkustaja – saalistajat ovat kaiken aikaa kärkkymässä sellaisia tilanteita…