Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 12.12.2022 –

Ennusteita vuodelle 2023

Aikaansa seuraavia yleensä kiinnostaa yrittää eri tavoin ”aistia” lähitulevaisuutta. Omaksutusta elämänarvojen sisällöstä, sekä kiinnostuksen laadullisesta luonteesta riippuen, tulkinnan tulokset saattavat täysin poiketa toisistaan. Elämänarvojen näkemysten vastakkaisuuden tasosta, sekä käytetyn ymmärryksen laajuudesta johtuen, tulkinnalliset perustelut voivat olla jopa täysin vastakkaisetkin. Yksilöityessään arvomaailmat ovat monimutkaisesti toisiinsa kytkeytyessään kärjistyneet jopa kriittiseen ”räjähdyspisteeseen” saakka.

Sädevaikutukset

Ihmiskunnan tilanne 2023

Useammat ovat mielessään ja keskusteluissaan pohdiskelleet, sitä kuinka tällaiseen yleismaailman tilanteeseen ylipäätään koko Maa-planeetalla olemme joutuneet? Kyllä paikallisesti monenmoisia epäkohtia vastavoimineen on ollut ihmiskunnassa tuhansien vuosien ajan, mutta koskaan ennen sellaiset eivät ole saavuttaneet näin laajoja JÄNNITTEELLISIÄ mittasuhteita. Kun valtiotason päätöksistä vastaavat hallitukset, erilaiset valiokunnan, eduskunnat, jne. vastaavat ovat oman edun toiminnoissaan ja itsekkyyttään erkaantuneet vähävaraisten kansalaistensa todellisesta arjen ahdingon tilasta, mennään kohti ”räjähdystä”, josta ei enää ole paluuta.  

Kun kriittinen kansalaisten massa aktivoituu, kaikkensa menettäneet alkavat ”tasata tilejään” elämänsä tuhonneisiin ja päätösvastuussa oleviin. Kun tarpeeksi monet suomalaiset ymmärtävät sen, kuinka raskaasti heidät on eri tavoin petetty virallisen valtamedian ohjatessa ”yhden arvon totuutta” mm. koronasta, isäntämaasopimuksesta, Natoon salaa liittymisestä, kasvottomien kasinopelaajien ja PÖRSSIKEINOTTELIJOIDEN sähkö- ja polttoainepoliittisesta kuluttajatason hintakiskonnasta, jne. Nämä ovat vertaansa vailla olevaa sivistyneen valtion perustuslakien, erilaisten yhteiskunnallista demokratiaa ohjaavien säädösten, sekä arvojen ylikävelyä…   

Onko tuo totaalinen kaaos jatkumossaan samankaltaisena väistämätöntä? Voidaan päätellä, että kyllä siinä niin tulee käymään! Jatkokysymys kuuluu: onko se vältettävissä? 

Vastaus tähän on: KYLLÄ KAIKKEA VOIDAAN VIELÄ MUUTTAA! Onko päättäjillämme vielä TODELLISTA TAHTOA ja TERVETTÄ TALONPOIKAISJÄRKEÄ asettua heikommassa asemassa olevien kansalaistensa tueksi muuttamalla SUHTEETTOMIA, KOHTUUTTOMIA, epäoikeudenmukaisia ja kieroudella saavuttamia eliittietujaan. Lisää pohdiskeltavaa: miten yrittää pelastaa uppoavaa laivaa? Edes muutamien korkeammissa viroissa olevien tulee nopeasti reagoida kansalliseen hätätilaamme.

 

Perimmäiset Lainalaisuudet

Aikakauden vaihdosenergioiden muuttuminen kaiken olevaisen taustalla, ohjaa syklistä tietoisuuden luonnetta laadullisten voimien keskinäisyyden voimasuhteissa. Taustalle vetäytyvän, ihmiskunnan enemmistöön eritavoin virtauksessaan aktivoituneen, VI – säde-energian vaikutusjäänteet ovat tavattoman haastavat. LUONNON ja LUOMISLAKIEN SUUNNITELMAN, sen Ohjelman ja Järjestyksen ilmentyminen, suhteessa paikallisen olentokunnan sielulliseen kehitykseen, vaikuttaa siten, että taustalle vetäytyvän säde-energian nurjat puolet jäävät elävässä voimassaan viimeiseksi. Vastaavasti vahvempaan julkituloonsa tehostuvat uudet aikakauden säde-energiat tuovat esiin ominaislaatunsa luonteessa parhaimmat puolensa. 

Vallitsevana virittyneen VI – säde-energian ylivoimaisesti laajin ja tehokkain toimintajakso oli noin 2000 vuotta. Tämän luovan voiman ominaislaadullisen energian tehtävä oli koota arvomaailmassaan samoihin tavoiteihanteisiin pyrkiviä yksilöitä jonkin päämäärän ja tarkoituksen ympärille. Sisällöltään nuo ovat pääosin olleet monenkirjavia, alkaen valtiotason yhteiskunnallisista arvoista sotilaallisiin, filosofisiin, uskonnollisiin, harrastuksellisiin, jne. Kerääntymisen luovan voiman ominaislaadun tarkoitus on ollut (tasokkaasti jatkaa vieläkin) todentaa joukkovoimaan virittyneiden yksilöiden yhteisöllisyyden ”me yhdessä” – sieluminuuden magnetismia. 

Huomioikaamme VI – säde-energian auktoriteettien arvostavaan palvontaan virittynyt ominaisluonne. Kapeakatseisuudesta johtuen, yksilöt näkevät edustamansa elämänarvojen ryhmittymän ilmentävän ”ainutta oikeaa totuutta” kyseisellä elämän osa-alueella. Tästä on seurauksena kapeakatseinen luokitteleminen hyviin ja pahoihin ihmisiin. Näkeminen kaikessa asiat yksipuolisen ”mustavalkoisena”, pahentaa yrittää ymmärtää muitakin vaihtoehtoja, mutta ennen kaikkea kahden ääripään VÄLIIN JÄÄVIÄ lukuisia valintoja.

Tiedostettaessa se todellisuuden tila, jossa planeetan koko ihmiskunta läpikotaisin sieluminuuden henkistymisen keskiarvossaan vielä edelleen on, niin voimme hahmottaa selkeämmin sitä, miksi suurten ihmisjoukkojen on niin tavattoman ongelmallista luopua VI – säde-energiastaan. Nimittäin, kaikenkattavasti Maan nykyinen ihmiskunta tekee nousuaan oman napansa ympärillä (Solar Plexus) pyörimisestä, sydämen ymmärryksen (sydänkeskus) avautumiseen tietoisempaan sieluyhteyteensä oman ”karman vyönsä” kautta. Avautuminen sisäisen ohjauksensa sieluminuuden tiedostamiseen, omassa arkielämässään, on yleensä haastavaa erilaisten ulkoisten velvoitteiden pakottaessa kääntymään virikeympäristöstä syvällisesti edistävämpään itsetutkiskeluun syistä ja niiden aiheuttamista seurauksista. 

Samalla näiden suurten yksilöminuuden energiakeskusten välissä kohtaavat, navasta alaspäin maatasojen tietoisuus ja sydänkeskuksesta ylöspäin kosmisesti henkisemmät tietoisuuden energiajärjestelmät. Jo yksistään muutoksenakin tämä on itsessään perustavaa laatua uudelleen järjestävää moniulotteista muuntumisprosessia. Erityisesti eetterifyysinen muutospaine kohdentuu useampitasoisten biomagneettisten virtapiirien virittymiseen sekä säätämiseen että säätymiseen ominaislaadultaan perustavaa laatua olevaan uudempaan solaariseen aikalaatujen virtaukseen, missä IV – ja VII – säde-energiat tehostuvat ottamaan käyttöönsä vapautuvan VI – säde-energian ohjausvoiman laajempaan tietoisuuden kehitykseen.   

Vastakkaiset ääripäät

Huomioitaessa Maa-planeetan ihmiskunnan sielukehityksen tasoasteen (1 – 13 asteikolla) jakauman, sieluminuuden henkistymisen saavuttaessa sydänchakran riittävän avautumisen, yksilö alkaa tietoisesti ymmärtää vahvan tunteen säestämänä velvoitettaan ympäristössä. Tapauskohtaisesti hän saattaa jopa yrittää irtautua arkitodellisuudestaan luomalla itsenäisen – ”irti arkitodellisuudesta” – olevan energiakuplan toisten tunnesäteissä olevien, samoin kokeneiden kanssa. Mitä vahvempi tunne-energinen kokemuskenttä on, sitä suurempana irtautuminen yhteiskunnasta voi ilmetä.

Ymmärtämättömimmillään siinä henkilöt eivät enää osallistu kykynsä ja tietotaito-osaamisen voinnissaan sielunsa ohjaamaan velvoitteeseen olla ihmisenä toisten keskellä pitämässä yllä omalta osaltaan yhteiskuntaa. Kuplaenergiassa elävän sisäinen yhteys ympäröivään maailmaan saattaa ohentua välinpitämättömään passiivisuuteen odotuksineen viidenteen ulottuvuuteen nousemiseen. Yksilöt sielukehityksen tasoastetta myöten, ovat keskenään ainutlaatuisen erilaisia, joten sydänkeskuksen tunne-energinen avautumisen luonne ja siitä seuraava jatkotoiminta riippuu persoonaa hallitsevan sädelaadun sielurakenteesta. Älyyn reagoivat säde-energialaadut (I, III ja V, sekä VII älytunne) ovat vastaavassa elämäntilanteessaan yleensä enemmän jalat maassa matkaavien sielulaatujen rakenteita.

Toiseen arkiarvojen ääripäähän kuuluvat ne yksilöt, joiden sydänkeskus ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt ja lisäksi ovat älysäteeseen aktivoituneena persoonassaan. He ovat skeptikoita ja ns. vahvemmin ”valurautaihmisiä” kuin vastaavat tunnesäteiden (II, IV ja VI) virtauksessa virittyneet. Karmaattisista ohjelmista, sekä tämän kehollistuman sielusuunnitelmasta johtuvat elämänoppien haasteet voivat jäädä sokaisevasti vallitsevana vaikutuksena hallitsemaan itsekeskeistä elämäntapaa suosivaa menettelytapaa esim. eteen tarjoutuneen hallintavallan ja potentiaalisen ylennysmahdollisuuden houkutuksena. Pyrkyreille eivät merkitse mitkään moraaliset ja eettiset elämänarvot juuri mitään. Ainoastaan oma uraputki itsekkyydessään ohittaa kaiken päätösten teon perusteet, mitä suhteellisuuden tajun omaavat, tavanomaisessa talonpoikaisjärjessä valintojaan tekevät yleisesti kunnioittavat.

Suuren haasteen kysymys kuuluukin:
”Kuinka voidaan saada nämä kahden ääripään ENEMMISTÖN elämän arkiarvojaan toteuttavat kohtaamaan edes jollakin tavalla toisensa.” Molemmilla suunnillahan on omat uskomusarvonsa ohjelmointeineen. Luomassaan kuplaenergiassa passiivisina ihmettään odottavat NewAge:t ja etäällä toisessa ääripäässään itsekeskeisesti ”uralleen” kiinnittyneet skeptikot.

Viimeksi mainittuja ohjaa ”kylmän” laskelmoiva tunteeton äly ja ensimmäisiä puolestaan ohjaavat hurmoshenkiset, tarkoituksella irti ”yhteiskunnan vastuusta” omia arvojaan toteuttavat. Pohdiskelussa avaintiedoksi väistämättä nousee yksilöminuuden vapaan tahdon ja ulkoisten eri tekijöiden syy-yhteyksistä avautuva keskinäisyyksien paine. 

Vallitsevassa yleismaailmassa, jännitteiden keskellä, valintojen paineiden tilanteissa, hänelle ei yleensä enää tarjoudu muita vaihtoehtoja kuin joko täysin luovuttaa, tai ”ottaa ohjat omiin käsiinsä”. Tässä kehollistumassa saavutettu sielukehityksen tasoaste ehdollistaa, mutta myös mahdollistaa valintojen luonteen oman karmaattisen tasapainotilanteen kanssa. Henkisesti edistyneemmällä yksilöminuudella virittyy korkeamman Sisäisen Ohjauksen älykkyyttä ylemmistä chakroista, täydentämään avautuneen sydänkeskuksen tunnetta viisauden (äly + tunne) suuntaan.

Siinä sieluminuuden henkistymisen vaiheessa, missä henkilö on saavuttanut pysyvämmin avautuneen sydänymmärryksensä kautta korkeampia edistymisen tasoasteita (7 – 13), hänelle alkaa samassa suhteessa vahvistua Ikuisen Itsen ohjaus sieluminuuden kautta, persoonatasolla ymmärrettyyn tietoisuuteen; henkilö kokee velvollisuudekseen alkaa toteuttaa aikakauden suurten muutosten edellyttämiä velvoitteitaan. Ensimmäinen parannettava kohde energiatyöskentelyineen onkin hän itse. 

Jatkuvuuden Lain edellyttämin velvoittein hän päättää jakaa kauttaan virtaavaa Ikiolevaisen ehtymätöntä Elämän Energiaa aina silloin kuin se suinkin on hänelle mahdollista. Mitä päättäväisemmin yksilö virittyy Ikiolevaisen Ajattomaan Suunnitelmaan, sitä tietoisempana hän huomaa toimivansa. Henkilö tietää olevansa Korkeampien Elämänvoimien virtapiirien linjauksissa omalla vapaalla tahdollaan, sallitulla laadulla, teholla ja määrällä.