Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 14.4.2023 –

Kosmista hiirileikkiä

Mitä, missä, miten…

Kuinkas sitä vanhassa kirjoituksessa kerrottiinkaan: ”Teillä on silmät, ettekä te näe! Teillä on korvat, ettekä te kuule”, uusimmissa kirjoituksissa todetaan: ”teillä on aivot, ettekä ajattele.” Tuo näyttää olevan äärimmäisen totta vielä edelleen näinä aikoina. Menneinä vuosisatoina ihmiset joutuivat suorempaan kosketukseen luonnon ja sen erilaisten vuodenaikojen, sekä voimien sisällä. Oli osattava lukea säätä, tunnistaa erilaisia energiavirtauksia paikallisten olosuhteiden ehdoilla, jne. Kaupunkilaistumisen sivutuotteena varsinainen erkaantuminen kestävästä luonnon ehdoilla asumisesta kiihtyi 1900 – luvun loppua kohden. Yleensä nuoremmat sukupolvet pääsivät vanhempiaan vähemmällä kaikessa teknistyvämmässä elämisen ympäristössään.

KosmistaHiirileikkiä_1200x630px

Uuden aikakauden kaaoksessa

Varsinainen uuden aikakauden virittyminen alkoi 1700 – luvun alkupuolelta saakka, jossa vahvin suuntaus Euroopan osalta kohdennettiin niihin sieluihin, joiden tarkoituksena oli avata ja käynnistää moniulotteisesti laajempien totuuksien virikkeitä kaikilla silloisten yhteiskuntien elämän osa-alueilla. Kohteeksi Korkeammat Ohjausvirrat valitsivat Ranskan energisen asetelman ympäristöineen. Myös Maa-planeetalle kiinnittyneiden ”varjojen” loisvoimien harhauttavat otteet kohdentuivat täsmäiskuina ja erilaisten houkutusten höysteineen, näihin lukumääräisesti vähäisiin sisäisen valon airueisiin. Kaaoksesta toiseen tuokin henkisemmän johtovoimien keskuksen toteuttaminen vähin erin hajosi kolmoisdraamassa: kuningas/keisari, talonpojat ja ylimystön edustajat. Yksilöt eivät muistaneet sieluina lupaamiaan yhteistoimintoja fyysisessä kehomaailmassa ollessaan, johon ”varjot” syöttivät omia itsekkäitä tarkoituksiaan.

Yksilötasolla vähäisten tositoimijoiden määrää, paikalliseen ihmiskuntaan nähden, ovat toteuttaneet vain rohkeat oman polkunsa kulkijat. Solaarisen taustanosteen tietoisuusevoluution kiihtymisestä huolimatta, ihmiskunnan enemmistö, oman napakeskuksensa ympärillä eläessään, mukavuuden halussaan ja/tai toteuttaessaan käsittämiään ja kokemiaan arkiarvojen ohjausta, jäävät kaiken aikaa jälkeen planetaarisen tehonosteen vaikutuksesta.

Paikallisen planeetan vapaan tahdon sekoilussaan kuuluisasta, kosmoksessakin mainettaan kyseenalaisesti niittäneestä olentokunnasta kerrotaan ”kuolemattomia tarinoita”. Vaikka alkujaan syyt eivät olleetkaan ihmiskunnassa, niin vapaan tahdon lain jatkumon mukaan yksilöt valitsevat arjessaan hyväksyvätkö he jonkin kielteisen, vai myönteisen suunnan ja millä motiivilla yleensä arvovalinnat tehdään. Erityisesti enemmän tietomediateknistyneillä valtioiden alueilla todellisemmat ihmisyyden arvot ovat aiempaa enemmän kääntyneet itseään vastaan.

Professorin huoli on, että tekoäly on ilmastonmuutosta suurempi uhka!

— Calle Koskela kirjoittaa: 

Oxfordin yliopiston professori Nick Bostrom varoittaa tekoälyn olevan ilmastonmuutostakin suurempi uhka ihmiskunnalle. Ruotsalaissyntyinen Bostrom kommentoi asiaa Aftonbladetin haastattelussa:

“Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet ovat olleet viime aikoina runsaasti esillä marraskuussa julkistetun Chat GPT:n myötä.” Filosofi Bostrom on jo pitkään niittänyt mainetta tekoälyn kriitikkona, ja hän johtaa Oxfordissa ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin keskittyvää Future of Humanity Institute-tutkimuslaitosta.

Vaikka Bostrom pitääkin tekoälyä mahdollisesti ihmiskunnan koko olemassaoloa uhkaavana tekijänä, muistuttaa hän sillä olevan myös positiivisia vaikutuksia – jos ihmiset osaavat käsitellä tekoälyä oikein. Tekoälyn avulla muun muassa syöpään, sydänsairauksiin ja Alzheimerin tautiin löydetään parannuskeinot, filosofi visioi.

Hallitsemattoman tekoälyn riskit ovat kuitenkin mittavat, hän varoittaa. Pahantahtoista superälyä ei ehkä voida pysäyttää ajoissa.

“Emme ehkä saa tietää sen suunnitelmista ennen kuin on jo liian myöhäistä. Kehittynyt ja pahaa tahtova tekoäly voisi strategisista syistä salata suunnitelmansa, kunnes se ei enää usko voivansa tulla pysäytetyksi.”

— Julkaistu 10.04.2023

Voidaan nyt jopa pohdiskella sellaistakin itseään ohjaavaa tekoälyjen järjestelmää, missä jokin ”ulkopuolinen” kehittyneempi ALKUJAAN avaruuden systeemi, menetelmä, tai teknistynyt tietopohjainen energiamagnetismi toimii kaikenlaisten bittipohjaisten tiedostojen nykyisten rakenteiden sisällä. Esim. tekoälyn luomat kuvat (harmonia / kaoottisuus), tekstien sisällöt (ylevöittävä / samentava), rakennelmien muodot (eheys / rikkinäisyys), värien ja äänitaajuuksien yhdistelmät (rauhallisuus / säröisyys), sekä valojen sähkömagneettiset tehoyhdistelmät (terveyttä vahvistava / heikentävä) voivat, joko tarkoituksella, tai tahattomasti kehittymättömyyttään, luoda psyykeen, mielen monille tasoille, tunteiden erilaisiin variaatioihin ja sähköaaltojen magneettisten aktivointien pulsseihin, aaltoihin, jne. kerrannaisvaikutusten suuntauksia. Entä piiloviestit videopeleissä ja varsinkin lapsille tarkoitetuissa leikkimielisissä peleissä, saattaa olla todella tuhoisia syötteitä piilotettuina sinne sun tänne ohjelman sekaan.

Niitä voivat olla ohjelmoidut tahattomat ja/tai tarkoitukselliset muunnelmat ihmisten, eläinten ja kasvien geeniperimien (DNA ja RNA) rakenne-energioiden luonnonvastaisuus LUONNON ALKUPERÄISEEEN OHJELMAAN ja JÄRJESTYKSEEN. Vaara kertautuu erityisesti silloin, jos puolueettomat henkisemmät osaamisen tahot eivät ole oikeudellisesti ja vastuullisesti mukana seuraamassa, sekä päätösvallallaan valvomassa HALLITTUA älyohjelmistojen kehittämistä ja todentamista vähän kerrassaan käytäntöön.

Jo kosmoksen historiassa tiedetään tarina Orionin muinaisesta avaruussodasta n. 150 000 vuotta sitten, liittyneenä itseohjautuvaan hyvin kehittyneeseen energiatasojen yhdistelmätekoälyjen keskuksen kautta tapahtuneeseen kaaokseen. Vaikka siellä olivat onnistuneet kehittämään pitkän ajan kuluessa huipputeknologiansa avulla kvanttivalo- ja energeettisuutta kehittävän, poikkeamiaan korjaavan ylisäätelyjärjestelmän, niin monitasoisesta rinnakkais- ja sivuttaisvalvonnasta huolimatta, koko solaarisen järjestelmän kaappaus onnistui pitkän ajan (n. 1000 v.) kuluessa.

Alkuperäinen hallinta sekoittui hyvin pienin vaihein vähäisimmistä, arvoasioista alkaen voimakkaampiin ohjelmiston säätelyjärjestelmien osiin. Ensimmäisten varoitusten julkitultua enemmistö luotti edelleen korkeamman älykeskuksen pitkään jatkuneeseen ohjelmaan, vaikka varoitukset tulivat omien lisäksi muistakin tähdistöjen ja avaruuden valvojien havainnoimista, sekä huomioimista tiedotteista. Avaruussodassa joutuivat tähdistöjen ”poliisivoimat” lopuksi tuhoamaan saastuneen yliälynsä sen taistellessa tähteläisiä vastaan aiheuttamalla mitä mielikuvituksellisempia yksilöminuuden energiarakenteita häiritseviä / lamaannuttavia kohdennuksia ja monenlaisia laiteongelmia ohjelmistonsa jäänteiden avulla.

Ulottuvuuksien aikajanoissa

Oman kokemukseni mukaan (alkoi varhaislapsuudessa) täällä ihmiskunnan keskuudessa käydään JO NYT vertaansa vailla olevaa muiden maailmojen asukkaiden kesken “kissa ja hiiri leikkiä”. Keskuudessamme on monella motiivilla eläviä toispaikkakuntalaisia. Osa edempää saapuneista tarkkailee huomaamattomasti ja mahdollisimman matalalla profiililla yksilöiden, sekä yhteisöjen toimintaa. Keskellämme näiden tarkkailijoiden toiminnat ovat kaikessa suhteessa neutraaleja päätöksiimme, niin yksilöinä kuin ryhminäkin. Kun henkilö alkaa osoittaa omaa arkielämäänsä laajempaa ymmärrystä elämässään, silloin tarkkailijat viestittävät havainnoistaan omille toimeksiantajilleen. Kohdeyksilön oma-aloitteinen aktiviteetti ja sisältötoiminnan merkitys kokonaisuudelle, ovat vahvempia painoarvoja, kuinka jatko siihen suuntaan etenee.

Ajoittain keskuudessamme liikkuu myös omia etujaan suosivia muiden maailmojen vierailijoita. Jos nämä eivät aiheuta puuttumista vapaaseen tahtoon, niin heidän sallitaan tilanteiden mukaan elää maailmassamme. Tosin Korkeampien Valvojien tarpeellisen seurannan alla. Jos puututaan vapaan tahdon rajan yli, niin karenssi tulee välittömästi ja ilman ennakkovaroitusta. Tänne Maa-planeetan piirissä astraalimaailman erilaisille tasoille, sekä mentaalitasoihin omasta toimintasyystään loukkuun jääneet, ovat niitä varsinaisia loisolioita, koska ovat riippuvaisia muiden kautta vapautuvasta elämänvoimasta. Osa näistä on voinut olla täällä tavattoman pitkäänkin suljetun järjestelmän loukussaan.  

Pahimmat fyysiset, sekä ilman ulottuvuutemme kehoa olevat muiden järjestelmien olentokoosteet, ovat Suuren Kosmisen Rauhanneuvoston päätöksellä saaneet “liukkaan lähdön” Avaruuden Poliisivoimien tehostetulla toiminnalla. Jos Maan ulkopuolinen vierailija aiheuttaa tuhoaan VASTOIN YKSILÖN VAPAATA TAHTOA, niin liukas lähtö tulee. MUTTA, kun osa älyloisten ylläpitävistä tahoista on “mestareita” mielenmanipulaatiossaan harhautuksineen. Esim. juuri nyt olleet vaalit ja sotilasliiton sopimukset itsekkäistä uraputken syistä, ilmentävät sulkevaa loisenergiaa. Kun yksilöminuuden sisäinen sieluyhteys on lähes olematonta ja kohteina ovat keskiverto- ja edistyneemmätkin Maanpiirin paikallisen persoonatason yksilöt (asteikolla 1 – 13), jossa vallan sokaisemat ”pyrkyrit” ovat suorastaan tarjottimella. Maan alkuperäinen sieluminuuden kehitystaso tekee karmavyön nousuaan 6:nen ja 7:nen tasoasteiden välimaastossa.

Tänne loukkuun jääneet loisälyn olennot osaavat virittää mielihalujen houkutuksia suojaamattoman yksilön mieleen, saadakseen hänet HALUAMAAN (ei tahtomaan, joka on korkeamman kausaaliälyn ilmentymää) jotakin “kuvitteellisen” merkityksellistä ajatus- ja/tai tunnesyötteen antaman herätteen sisällön mukaan. Juuri tuo on se kriittinen piste, jossa yksilö havaitsee ulkopuolisen yrityksen, tai sitten ei. Voidakseen ymmärtää tarpeeksi tilanteen laadullisen tarkoituksen todellista luonnetta henkilöä auttaa sisäisen sieluminuuden ohjaukseen virittymisessä senhetkisen valinnan TODELLISEN merkityksen arvottaminen. Kun yksilö harjoittelee pitämään aktiivisesti tietoisena yksilöminuudessaan Korkeimman Itsen ohjausta sielussaan, viedessään ylhäältä virtaavaa hengenvaloa eetterifyysiseen kehonsa kautta ympäristöönsä, mikään alkuperäisestä Suuresta Suunnitelmasta poikkeava ei enää onnistu harhauttamaan. Tästä ohjeistuksesta tehostettuun virtaukseen laajempaa tietoa kerrotaan vihkosessa: TIETOISESSA VIRTAUKSESSA.

Pluton vaikutukset muuntavat

Joidenkin astrologian suuntauksien, sekä koulukuntien tulkinnan mukaan, olemme alkamassa energeettisesti koko Maa-planeetalla Pluto-energian tuho- ja uudelleenrakennusvaiheen. Tämä energia nostaa ”sakat pintaan” liittyneenä kulloisiinkin tähdistö- ja planeettalaatuihin. Joka puolella kansat tulevat nousemaan alistajiaan ja orjuuttajiaan vastaan, jopa usein monilla yhdensuuntaisilla versioilla ja tavoilla. Mitä tiukempaa ja itsekkäämpää alistaminen on ollut, sitä suuremmaksi muodostuvat kaoottisen yhteentörmäyksen vastakkaiset energiat. Jo nyt on itsestään selvää, että olemme tulleet monessa suhteessa kohtalomme lakipisteeseen ihmiskunnan yleisissä arvomaailmoissa. Siitä on VAIN yksi suunta, tietoisuuden evoluution suuntana muutos vapautumiseen…
Saamme noin kolmen kuukauden ajan esimakua siitä, mihin Pluton ominaislaatu virittää keskivertoyksilöiden enemmistöjen elämää seuraavaksi 20 vuodeksi. Tehokkaampi käynnistyminen todentuu lisäyksineen vuonna 2024, kun Pluto jää Vesimieheen. Näinä kolmena kuukautena tänä vuonna voimme nähdä viitteitä niistä teemoista, joiden parissa tulemme kokemaan muuntumisen – niin omassa elämässämme, kuin kollektiivisellakin tasolla. Yksilöt ja ryhmittymät eivät enää suostu olemaan alistettuina ja rajoitettuina mielivaltaisin perustein hallituissa järjestelmissä.

Planeettakehien fyysiset ja ylifyysiset energialinjaukset ovat toiminnallisesti vahvistuneet solaarisissa yhteisenergioissa, aiempaan aikakausiin verrattuna. Olemme tulleet tietoisemman plasmatihentymän alueelle kokonaisena aurinkokuntana, jossa planeettojen kaasukehät ovat tihentyneet, värikylläisyyteen on tullut muutoksia ja magneettikentät ovat vahvistuneet. Ne yksilöt, jotka ovat edenneet sielukehityksessään lähemmäksi 10:tä tasoastetta (ja sen yli), ovat huomanneet henkisemmän voimansa energiamäärän ja ominaislaatujen käytettävyyden tehostuneen. Tämä moniulotteisten tasojen tihentyvän vuorovaikutuksen todentuminen helpottaa myös kaikessa suhteessa ulottuvuuksien välistä toimintaa.

Muutenkin perinteinen 12:n energialaadun tähdistötulkinnan mukainen astrologia planeettoineen ja monenlaisten koulukuntien tulkintoineen, ei sellaisenaan ENÄÄ suju lukuisten solaaristen ja ulkoavaruuden tähdistöjen lisämuuttujien aktivoitumisen myötä, kuin mitä ne olivat vastaavassa asetelmassa entisinä aikoina. Esim. Herkuleen, Käärmeenkantajan ja Käärmeen tähdistöjen yhteinen KOLMIOVOIMA (Skorpionin ja Jousimiehen välissä) jo yksistään aiheuttaa energeettistä muutosta VASTAMERKKIENSÄ ominaislaatuvoimien kautta. Tälle kolmiovoimalle virittyy Siriuksen yhdistävän kohdennusvirtauksen magnetisoimana vastapariksi Otava ja Seulaset, Härän tähdistöstä.

Laajemmalla ekvaattorien tasoilla tuo näyttää virittyvän seuraavasti: Herkuleen tähdistön vastapari Orionin tähdistö, Käärmeenkantajan vastapari Iso Koiran tähdistö ja Käärmeen vastaparina Pieni Koiran tähdistö. Orionin vyön muinainen kalevalatieto oli ”Kalevan miekka”, sekä Väinämöisen miekka, vieressään Väinämöisen viikate. Käärmeenkantaja itsessään virittää sisemmälle ekvaattoritasolle 13:n tähdistön MESTARIENERGIAN liittämään yhteen kahdentoista merkin fuusiovoimaa. Kun kaikessa mukana on JOKAISEN tähdistön yhtäaikaiset, sekä moniulotteiset elämän edustajien ja olentojen virtaukset, niin jatkossa vilskettä taatusti piisaa ”taivaan täydeltä”.