Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 10.8.2023 –

Muutoksen tuulet tukikohdassa

Energinen kiinteistömme on toiminut monipuolisesti eri tarkoituksiin, puhdistussaunoista luentoihin ja seminaareihin. Tulevaisuus Tähtitiedon tukikohdassa on täynnä loputtomia vaihtoehtoja, jotka odottavat uutta käyttäjäänsä. 

Tervetuloa tutustumaan Tähtitiedon kosmiseen perintöön ja omaksumaan sen potentiaali omiin käsiinne. Kiinteistömme tarjoaa mahdollisuuden luoda, kasvaa ja laajentua omien unelmiesi mukaan. Astu mukaan tähän energiaan, ja luo uusi kausi tämän tukikohdan tarinassa.

puutarha+energiat

Tähtitiedon synty

Aikoinaan Tähtitieto yritys oli toteutettava ensimmäisen kirjan verotusteknisistä syistä. Kirjan nimihän oli Universaalista Opetusta Kosmoksesta, (joka enää löytyy nettikirjana seitsemänä osana). Jo 80 – luvun loppupuolella oli lähtenyt käyntiin eri muodoissaan rajatietoalueen aikuiskoulutustoimintaa, johon luento- ja seminaaritapahtumat tulivat hyvin laajasti mukaan. Samoihin aikoihin 90 -luvulla Juhan af Grann kuvasi ja toteutti kuuluisaksi tullutta TV – tason elokuvatuotantoaan. Siitä alkaen meille muodostui monimuotoista yhteistoimintaa tuleviksi vuosiksi. Yhtenevästi kirjallinen aktiviteetti Tähtitiedon kautta toimi myöhemmin rinnakkaisesti hänen visuaalisen viestintänsä tukena. Tekstillinen tiedottaminen täydentyi kirjojen avulla ja laajensi moniulotteisen rajattomuuden avartumisen sisäistämistä.

Yhteinen, monen sorttinen julkisempi tunnettavuus, avasivat suomalaiseen sosiaaliseen mediaan toisiaan tukevaa ja oivaltamisen virikkeitä tehostavaa tietovirtaa. Yleensäkin tuo 90 – luvun alkupuoli oli sekä Tapani Koivulan että monien muiden kirjailijoiden tehokasta julkisuuden laajentumisen aikaa, Grannin mahtavan kansainvälisen ja kuuluisan elokuvatuotannon kanssa. Hän oli omassa sarjassaan kansainvälisellä tunnettavuudella ja Tähtitieto omana toimintana rajoittuessa ensisijaisesti Suomeen. 

Tukikohdan valjastaminen

Pienyrittäjyydestä, sekä kustannussyitten takia, ovat koti ja Tähtitieto yrityksenä toimineet samassa kiinteistössä alkaen Peltosalmelta, Iisalmeen, sieltä Hämeenkoskelle, Järvenpäähän, Jokelaan ja lopuksi v. 1999 Mäntsälään (Kellokoski). Ne asunnot, joihin olosuhteiden kautta joutui, mutta eivät ENERGISESTI ole palvelleet Tähtitieto – yrityksen toimintaa, jouduin ”väkisin vääntämään” omalla kannatteluenergialla ajoittain edes jonkinmoiseen, kohtuulliseen viretasoon saakka. Paikkakuntakohtaiset eroavuudet olivat keskenään melkoisen kirjavaa sekä tason että laadun suhteen.

Nykyiseen Tähtitiedon koti / yritystukikohtaan ohjasivat aikoinaan korkeimmat elämän edustajien ohjaamat virikkeet. Siinä tilanteessa v.1999, ei kerta kaikkiaan annettu mitään muuta vaihtoehtoa käyttööni. Vuosien aikana jouduimme rakentamaan keskeneräisestä omakotitalosta sekä kiinteistöön kuuluvasta tontista, omien laatu energioiden mukaisen tukikohdan. Ilmeisesti juuri tuo seikka, että rakensimme intuition ohjaamana yleistä asumisen peruslähtötasoa korkeampia viritelmiä energisten järjestelmien (esim. Feng Shuin mukaan). Lähtökohta, mistä jouduttiin jatkamaan, oli jo runkorakenteeltaan olemassa, jolloin sen muuttaminen tapahtui hienosäädön kautta. Näin olimme saaneet ratkaisevammat toimintaan virittyvät virtauslinjaukset suurin piirtein menneet kohdalleen.

Kaiken aikaa keskuksemme energiat virittyvät aiempaa erilaiseksi ennakoimaan tulevaisuutta sekä laadun, määrän että tehon suhteella. Oma velvollisuutemme on myös jatkuvassa muutoksessa ja tarvittaessa tehtävä niitä toimenpiteitä, jotka parhaiten edellyttävät uusien tietotaito-osaamisten fyysistymistä omassa yritystoiminnassa. Erityisen tarpeellista on jatkaa yksilöllisen henkistymiseen virittyvää arjen elämää säätämällä tarkoitukseen kohdentuvaa kiinteistön energiaa tulevaisuuden virtoihin.  

Tukikohdan monet muodot

Kiinteistön tiloja on käytetty erilaisiin koulutus ja toimintatapahtumiin. Tontilla toimii aito suomalainen savusauna, jota olemme käyttäneet vuosien aikana puhdistussaunakurssien puitteissa. Nämä tapahtumat rakentuvat yrttien, kasvien ja erilaisten muiden luonnon antimien, kuten puiden oksien ja lehtien, havujen ja sen sellaisten käyttämiseen. Sopivassa saunan lämmössä on energinen tila, jossa tulen vapauttama savu on vapauttanut lehtivihreään ja muuhun kasvustoon kiinnittyneen valon. Tämän on suomalainen saunakulttuuri kauan sitten havainnut ja sitä mahdollisuutta myös käyttänyt.

Muita talon tiloja olemme käyttäneet keskustelujen, luentojen, kurssien, seminaarien, terapioiden, konsultointien, jne. tarpeisiin säädeltynä. Olohuoneessa ovat lukuisat tapahtumat toteutuneet. Tontilta löytyy myös reilun kokoinen parkkipaikka, jota ei edes monissa kerrostaloissa vieraille ole tarjolla.

Valokuitu mahdollistaa nopeat ja häiriöttömät nettitoimintojen yhteydet ja on ollut ratkaisevan tärkeä tehokkaan ATK toiminnan ja viestinnän edellyttämässä työskentelyssä. Webinaareissa ovat häiriöttömät yhteydet laadullisesti jo perusvaatimusta.

Sisätilojen käytön lisäksi olemme voineet hyödyntää reilun kokoista tonttia puustoineen, luontoyhteyksien opettelujen prosesseissa. Erityisesti kurssisarja: ”Ihmisen ja Luonnon Kosminen Yhteys” – voitiin toteuttaa suoraan tonttimme alueella. Avotulen käyttökin mahdollistuu pihatapahtumissa tätä tarkoitusta varten tehdyssä paikassa. 

Tapahtumien ominaisluonne virittyy jatkumona kaikkeen, sekä paikan, että tilaisuuden yhdistelmän kokonaisuudessa. Riippuen kulloisestakin tapahtumien teemasta, useamman kerran mukana olleet ovat erilaisin sanamuodoin ilmaisseet: ”Oli tultava jälleen latautumaan näihin erikoisiin energioihin!” Käsiteltävän asiateeman rakenne-, sekä luonne-energiat, yhdessä paikalla olleiden moniulotteisten sieluvirtauksien ja tukijoukkojen voimalataus, suhteessa kiinteistöön aktiivisesti jäsentyneen solaarisen virtauksen ajankohtaiset tulevaisuuden mahdollisuudet elävät omaa elämäänsä jatkumonaan jokaisen mukana olleen kohdalla.

Kiinteistön kosmiset virtaukset

Kiinteistöllä on ollut merkittävää rooli Tähtitiedon henkisissä toiminnoissa ja meditatiivisissa harjoituksissa. Missään aiemmassa tukikohdassamme emme olisi voineet ulkoisten rajoitteiden, yms. vuoksi saavuttaa laadun, tehon ja määrän suhdetta, missä olisi tehostunut mm. uudemman tiedon fyysistyminen ajatuksista todentuneena kirjamuotoon saakka.

Monitasoinen ja -muotoinen keskinäinen vuorovaikutus, yhdessä kurssitusten / vierailijoiden kanssa, antoi omalta osaltaan vinkkejä, sekä esitettyjen toiveiden kautta aivan uusia teema-alueita. Lempiaiheeni, ufokosminen aihe, laajentui huipentumaansa v. 2022 julkaistussa seitsemännessä kirjassa: ”Käärmeenkantaja, Solaarinen Soinnuttaja”. Tässä erilaisten vuorovaikutusten sulautuminen (Astrologia, Numerologia, Sädeoppi) yhdistelmä, kokosi yhteen aiempien viisauksien uudemmat nosteet omaksi tietokirjakseen.

Numerologiseesta näkökulmasta: Kiinteistön numero 94 on itsessään jo eräänlainen koodi, sillä olin tuolloin 49 vuoden ikäinen. Molemmista tulee 13 ja edelleen 4. Syntymäaikani loppuosasta tulee myös 13. Olin sieluenergiassa tietämättäni kytkeytyneenä paikkaan.

Jouduimme tälle tontille moniulotteisten henkiskosmisten, osin jo paikalla valmiina odotustilassa olevien energiavirtausten ja -pilarikohdennusten jatkumon varmistajaksi. On olemassa moniulotteisesti erilaisia alueita ja paikkoja rakennuksineen, missä Maa-planeetan elonaaltojen, sekä solaaris-kosmisten linjaukset virittyvät muuta ympäristöään tehokkaammin, jossa ihmisyksilöiden sisäinen VELVOLLISUUS ”paineen tavoin”, ohjaa yhteismagnetismiin. Niiden keskinäiset eroavuudet joko vetävät, ovat neutraaleja, tai mahdollisesti työntävät yrityksiään nostevireeseen.

Tähtitiedon tulevaisuusnäkymät

Jo vuosien aikana pohdittu, että onko meidän nyt oikea aika antaa tilaa seuraaville jatkajille tässä tulevaisuuden majakkana edelleen virittyneessä keskuksessamme. Toimintamme Tähtitietona, sekä yksilöinä koetaan täyttäneen meille asetetun energiatason ympäristöönsä nähden. Lisäksi iloksemme olemme saaneet paikallisia yhteistoimintahenkilöitä varmistamaan omanlaistaan energiavirtaa omassa elämässään. Koemme hengessämme heidän voivat valintansa ja vapaan tahtonsa mukaan, pitää yllä tulevaisuuden jatkumoa ylevämpien sisäisten ihanteidemme suuntaisessa linjassaan.

Koen sisäisenä mahdollisuutenamme ottaa uudessa, Tähtitiedolle ohjattavassa, paikkaenergiarakenne- ja moniulotteisuustehtävässä, sinne kohdentuvan uudistamistehtävän vastaan.

Kaikenlaisten yleiskustannusten kiristyessä, joudumme aiempaa enemmän käyttämään sosiaalista mediaa, vahvasti laajentuvan internetin mahdollisuuksien kautta. ”Sisäänheittovaiheessa” olemme kyllä uudella paikkakunnalla ainakin alkuun, velvolliset järjestämään perinteistä keskustelu, luento-, koulutus- ja seminaariopetusta kontaktien luomiseen alueelliseen väestöön.

Seuraavassa paikassa avautuville uusille mahdollisuuksille virittyvät jatkumot ovat pitkälle yhteyksissä menneiden vuosikymmenien aikana saavutettuun, Suomen alueella olleeseen vuorovaikutukseen luennoitsijana ja kosmisten kontaktien aktivoijana. Kaiken muun viestintä- ja aikuiskoulutuksen ohella tietenkin.

Tiedotamme muutosta, kun uudet jatkajat löytyvät ja varsinainen muutto käynnistyy. 

Vinkit uudelle jatkajalle

Paikassa asuu Pyhyys, näin meille aikoinaan ”Yläkerran” Viisaat ohjeistivat. Kyseessä on ERIKOINEN kokonaisuus, joka tulee aikakapseleineen AVAUTUMAAN yksilö- ja yhteisökehityksen kautta, Suuren Suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Paikan ja kiinteistön moniulotteinen vuorovaikutus henkisemmän planeettamagnetismin kautta, mahdollistaa tositoimijalle omaperäisen erikoiset tulevaisuuden vaihtoehdot. Yksilöiden oma tahto ja päättäväisyys, voivat todentaa mitä mielikuvituksellisempia vaihtoehtoja oikeassa, määrän, laadun ja tehosuhteessaan. 

Nopea valokuitu mahdollistaa todella tehokasta nettitoimintaa, savusaunan käyttöä voi reilummin tehostaa useampaan kertaan, pienkurssien järjestämistä, yms. tihentää… Asumiskustannukset lämmityksessä on saatu alhaisiksi uusiutuvan energian käytöllä (puu) ja puitteet omavaraisuuteen (kaksi rengaskaivoa) ovat olemassa. Nämä edellyttävät perusteellisen huollon, jos vettä aiotaan käyttää muussakin kuin puutarhan kastelussa.

Vain oma tietotaito-osaaminen ovat rajoina, luovuuden ja oman mielikuvituksen kanssa. Moneen lähtöön muunneltavuutta löytyy…