Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 5.5.2024 –

Rajalla rajapinnassa…

Uuden ajan suuntauksissa näyttää vallalla olevan pyytää Korkeammilta Voimilta apua aivan joka lähtöön, jopa arkielämän tavanomaisiin valintoihin haasteineen.

earth_ cosmos_pystyJPG

Luojan Alkuperäinen Suuri Suunnitelma

Lähtökohtaisesti vapaan tahdon ilmaiseminen Luojan Alkuperäisen Suuren Suunnitelman mukaisesti, on sinällään oikea vapaan tahdon ilmaisu. Alkulähteen Elämää oikealla tavalla kunnioittavat moniulotteiset tahot toimivat vasta silloin, kun yksilöminuus tekee joko alitajuisen, tai tietoisen ilmaisun pyrkimyksestään avaamalla energiansa elämää ylläpitäviin tahoihin. Alkuperäisen Suunnitelman Ohjelmalinjaan virittyneet huomioivat sieluminuuden karmatasapainon, sekä ulottuvuuksia sisältävän sielun- ja sielusuunnitelman jatkuvuuden tulevaisuuden elämäntehtävässä ja toiminnan merkityksen planetaarisessa piirissä. Vaikutukseltaan tehokkaampia aktiivitilassa olevia elämän virtauksia tehostetaan niiden tarvitsemalla tieto- ja energiatasapainon suhteella ennakoituna jatkumona.

Vapaan tahdon ilmaisu Luojan suunnitelman mukaisesti: Avain moniulotteiseen tietoisuuteen

Kaikki ne yksilöt ja ryhmät, jotka ovat motivoituneet eheyttämään, auttamaan ja tukemaan itsenäisesti omalta osaltaan kaikkea luomakunnassa, siihen sisältyvine järjestelmineen, ovat erityisellä tavallaan teho-ohjattuja. Ehtona on se, että nämä tekevät herkeämättä ja aktiivisesti omaa yksilöllistä sielullista henkistymistään. Näille tositoimijoille kohdennetaan henkilökohtaisen motivaation ja innoituksen mukaan tehollisesti laajempana suoraa ja välillistä tukitoimintaa Maailman Palvelijan ja Kohtalon Varajoukon tehtävissään. Tällainen yksilö ei laske aikaansa, eikä kiinnitä huomiotaan haasteidensa kautta kohtaamiinsa vastustuksiin, vaikka planeetan piirissä pitkään olleiden itsekkäiden tahojen toimet kohdentuvat osaksi arkielämää.
 

Teho-ohjatut toimijat:
Yksilöminuuden vahvuus ja maailman palvelutehtävä

Motivoitunut yksilö saa omakohtaisen innoituksen nostetta, sekä voimansa itsenäisen myötävaikuttamisen osa-alueeseensa, jakaessaan tietotaito-osaamistaan sisäisen ohjauksensa virittämänä. Korkeimman Suunnitelman läsnä oleva Elämän Sähkön Laadukas Magnetismi kokoaa yhteen niitä yksilöitä, joiden intuitio selkiintyy aikaenergian OIKEAN HETKEN aktivoitumisessa; koska moniulotteisuuden vuoksi, kulloistenkin tehtävien vaikutuksen laajuus, kestävyys ja jatkumon tarkoitus vaikutuksineen, ehdollistuvat laatu-, teho- ja määräasetelmassa tietoisuuden energiaan, yksilön sieluminuuden saavuttaman henkistymisen tasoasteen mukaan.

Sisäinen viritys ja ulkoiset vaikutukset

Edistyneempi yksilöminuus yltää itsenäisesti ja omasta tahdostaan vähemmän kehittynyttä korkeammalle. Vastaavasti sisäisillä tasoilla korkeammalle virittyvää yksilöä voidaan lähestyä hyvinkin ylevistä Kaikkeuden Tietoisen Valon energiakeskuksista alkaen. Samalla hän kykenee toimimaan myös lähempänä fyysisiä maailman tasojamme tehokkaammin, tietoisemmin, laaja-alaisemmin ja voi olosuhteiden rajoissa osallistua monimuotoisiin ja -laatuisiin solaarisiin energiavirtoihin. Aikamme nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät nopeita sekä energisiä että fyysisiä toimenpiteitä yksilöminuuden tehtävän mukaan. Henkilön haasteena on ensisijaisesti pyrkiä toimimaan oman tietotaito-osaamisensa avulla ja teholtaan tehtävien ollessa eri tavoin vaativia, vasta sitten pyytää tarvittavaa tukea Korkeammilta Ohjaavilta Voimilta.

 

Tehokkuutta tietoisuuden virittämiseen:
Henkisen kehityksen askelmerkit

Vapaan tahdon rajapinta itsessään laajempien valintojen ja päätösten vaikutusten osalta on aina ajan energiassa tilannekohtaista. Teholtaan avoimemmat jatkuvuuden vaikutukset kohdentuvat ulottuvuuksien heijasteista alkaen, yksilöstä virittyviin erilaisiin laadullisiin säteilyvirtauksiin, sekä aikaikkunoissa aktiivisesti vastaanottaviin ryhmittymiin. Kohteiden sisäisen erilaisuuden vuoksi varsinkin häiriötilanteissa, voi ilmetä epävakaata aaltoilua energiatasapainon hakiessa tavoitteellista keskiarvoaan. Jos mukana on edellisten ehdollistamien lisäksi yksilöiden keskinäisiä selvittämättömiä karman jännitteitä, niin tilanne vaatii tavanomaista enemmän henkisyyden omaamien tasoittavaa TIETOISTA harmonian, rauhan, ykseyden – tehostamista. Puolueettomammat yksilöt ovat avainasemassa ollessaan aktiivisesti virittyneinä yhteiskeskittymän tilanteen ytimessä.

Tunnesyötteen koukkuunlankeamisen vaara: Vapaan tahdon rajapinta ja suojaus

Planeettamme loistahot voivat olla älyllisesti hyvin juonikkaita ja saavat koukkuunsa tunne-energisillä syötteillään jännitteisessä tilassa hyvin nopeasti. Etenkin silloin, jos ei tiedä sellaista vaaraa olevan olemassakaan. Jos yksilö lankeaa tunnesyötteen koukkuun omasta vapaasta tahdostaan, niin Valon Voimat eivät silloin siitä tilanteesta väkisin tule vetämään pois. Vapaan tahdon rajapinta on tilanne- ja tapauskohtainen, ja sen merkitys kokonaisuudelle ehdollistaa puuttumisen tehotason sisältöineen. Tietoinen suojaus Korkeimman Itsen virranavauksineen, korostuu aikanamme enemmän kuin koskaan entisaikaan on ollut tässä laajuudessa ja voimavirtojen kohdatessa toisensa.