Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 10.1.2024 –

Sielullinen Kehitys Suomessa, osa 1/3

Tämänkertainen blogi avaa kuvan avulla maamme muinaista, sekä nyt – hetkessä todentuvaa, Suomen kansallissielun sisäistä, planetaarisen Suuren Suunnitelman EHEYTTÄVÄÄ Ohjelmaa. Henkinen tavoitteemme on toimia idän ja lännen polttopisteessä vastakkaisten näkemysten sillan rakentajana, samalla pohjoisen pallonpuoliskon YHTEISYMMÄRRYKSEN TEHOSTAMISESSA aikakautemme uskomusjärjestelmien, sekä arvomaailmojen paineessa. Olemme kansakuntana energiapaineessa vastavoimien rajalla, yhdessä kansallisten tehtävien sinivalkoisessa – linjassa, Kreikan ja Israelin sielullisten suunnitelmien kanssa.

SielullinenKehitysSuomessa

Suomen Sielullinen Tehtävä

Suomen kansallinen sielutehtävä on kirkastaa Ikiaikaisen Tiedon Valo ja hälventää tietämättömyyden henkinen pimeys (pääkeskusenergia), Kreikan vastaava on yhdistää idän ja lännen filosofiat (sydänkeskusenergia), Israelin tehtäväksi jää jättää pois vanhan ihmiskunnan “silmä silmästä, hammas hampaasta” – toimintatapa ja siirtyä Vesimiehen ajan ohjelman mukaisesti poistamaan eriarvoisuuden rajat (tyvikeskusenergia). 

Muinaiset Viisaudet

Muinainen KALEVAVIISAUS on ollut kauan aikaa kätkettynä tuhon voimilta. Kun suuret syklit muuttuvat, aikaansaaden uudemman ajanjakson, jossa aiemmat energiarakenteet ohjelmineen menettävät voimaansa, eivätkä enää voi pitää yllä ominaislaatujensa jatkuvuutta. Ikiaikaiset Universaalit Lait, suurissa aikakauden vaihdoksissa (n. 26 tuhatta paikallista vuotta), avautuvat korkeammista ulottuvuuksista alenevasti, laskeutuen makrokosmoksesta mikrokosmokseen materiatiheyden taajuuksien alapuolelle saakka. 

Alla olevan maalauksen kuvassa alhaalla keskellä, havaitsemme hopeisen kolmion, kultaisen ympyrän ja tämän sisäpuolella kultaisen kolmion. Kosmisen Taideopetuksen mukaan kaikki alkaa pisteestä, joka onkin korostettuna tässä ja toisissa teoksen yhdistelmissä vahvemmalla kultahileellä. Mentäessä ulkoisesta muotojen ja aistivirikkeiden tietoisuudesta, sisäisten mielipideohjelmien ehdollistamien yli, intuition korkeammille ulottuvuuksille saakka, nämä kuvallisen olemuksen RAKENNEKAAVAT viriävät avaamaan yksilöminuuden sielutietoisuutta, tehostuen aiempaa ymmärrettävämpänä persoonalle. Kolmion muodollinen rakenne virittää ja avaa yksilöminuutta persoonatasolta Ikuiseen Itseen saavutetun sielukehityksen tasoasteen ja sädelaatujen ominaisuuksien keskinäisillä voimasuhteilla.

Tämä kaikkialla oleva ja kaiken olevaisuuden sisällä Elämää Ylläpitävä Ykseyden Viisaus selkenee persoonalle samalla tahdollisella vapauden ja ehdollistamattomuuden todentumalla, millä yksilö kykenee menemään mukavuusrajansa yli. Vapaana omista uskomuksistaan ja rajoitteistaan, sekä ennalta asettamiaan odotuksen tavoitteita, hän sallii ilmentää ajallisuudessaan ikiaikaista ajattomuutta. Kun Korkeimman Läsnä toimiva virtaus tulee osaksi hänen päivittäistä elämäänsä, avautuvat hiljalleen olevaisuuden salaisuudet vapaassa virtauksessaan vastuulliselle käyttäjälleen. Ajallisuuden rajalliselle kehittyvälle yksilöminuudelle jokainen uusi oivallus on tuomassa oivaltamisen iloa, kannustaen häntä aiempaa innokkaammin kaikessa muussakin arjen toiminnoissaan harmoniaan, rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. 

Rajattu osa kokonaisesta maalauksesta

Solaariset linjaukset

Tarkasteltaessa kuvan molemmilla puolilla alhaalla olevia ympyröitä, huomaamme suurempien olevan väriltään hopeisia ja näiden sisäpuolella olevat pienemmät kultaiset ympyrät virittävät sieluohjelmassaan yksilöminuutta korkeampiin ulottuvuuksiin, jopa planeettaneuvostojen taustalla toimiviin ja elämää ylläpitäviin henkisyyden ohjausvirtoihin saakka. Yksilöminuudessa aurinkokuntaperheiden keskusaurinkojen sidosvoimien nosteiden tietoisuutta virittävät mieli-, henki- ja Korkeimman Itsen virtapiirit. Ykseyden tietoisuudessa korostuu erityisesti kosmisen sielun alkuperän merkitys aikaan ennen Maa-planeetan ihmiskunnan sielukiertoon kehollistumista. Tapahtumaketju etenee samassa suhteessa kuin yksilöminuus sielutietoisesti henkistyy, hänen tarkoitushakuinen mielensä kykenee avautumaan ja virittymään aiempaa tiiviimmin kosmiseen sieluminuuteensa.  

Yksilöminuuden säde-energioiden ominaislaadut ehdollistavat omalta osaltaan, yhdessä oman esoteerisen astrologisen kartta-asetelman kanssa, mihin kosmisiin laatujen sielunrakenteisiin henkilö voi helpoiten reagoida. Koska samankaltaiset ominaisuudet vetävät useista eri vaikuttimista toisiaan puoleensa, niin silloin samoissa sädelinjoissa olevien, mutta eri ulottuvuuksissaan elävien olentojen ja olentoluokkien on mahdollisinta tunnistaa toisiaan. Yksilöminuuden sielukehityksen tasoaste ratkaisee tehokkuuden voiman. Käytännössä Suomen kansallisen sielu- ja persoonatähdistöjen asukkaiden tukivoima näyttää tulevaisuudessa kohdentuvan muutamien tähdistöjen virittämiin tämän aurinkokunnan planeettojen ominaislaatuihin. Erityisesti lähivuosien jakson kuluessa Pluton ehdollistamattomuus, jossa täydellinen voitto, tai menetys (nousuenergian laatu), kohdentuvat Suomen kartalla planetaarisesti Vesimieheen ja Kauriiseen.  

Voimavirtausten ominaislaadut saavat ENNALTA arvaamattomia vaikutuksia, sekä tilanteista keventäviä MAHDOLLISUUKSIA Käärmeenkantajan ja Siriuksen (yhdistelmä Otava + Seulaset) fuusiossa sekä toisiinsa että perustan rakennevirtaan. Solaariset virtausyhdentymiset kohdentuvat Maan planetaarisen Henkisen Hätäapuhallinnon ohjauksessa kolmeen erilliseen ja salaperäiseen enkelikuntien edustajiin, kansallisen sieluenergian fyysistämisessä persoonalaaduksi nimitettyyn energiaan. Värien mukaan nämä kolme salaperäistä ryhmää ovat: sininen, valkoinen ja taustalta mukaan tullut sinivalkoinen. Heidän ylevä tehtävänsä ilmenee auttaa niitä ihmisyksilöitä, jotka toimivat Suomen, Kreikan ja myös henkisemmän arvomaailman omaavan Israelin Kohtalon Varajoukkojen tositoimijoiden tukena, heidän vahvistaessa omalta osaltaan idän ja lännen rajalla olevien kansojen OIKEAA arvomaailman elämää.