Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 16.1.2024 –

Sielullinen Kehitys Suomessa, osa 2/3

Jatko osa Sielun Kehitys Suomessa blogille, joka avaa muinaista, sekä nyt – hetkessä todentuvaa, Suomen kansallissielun sisäistä, planetaarisen Suuren Suunnitelman EHEYTTÄVÄÄ Ohjelmaa. Henkinen tavoitteemme on toimia idän ja lännen polttopisteessä vastakkaisten näkemysten sillan rakentajana, samalla pohjoisen pallonpuoliskon YHTEISYMMÄRRYKSEN TEHOSTAMISESSA aikakautemme uskomusjärjestelmien, sekä arvomaailmojen paineessa. Olemme kansakuntana energiapaineessa vastavoimien rajalla, yhdessä kansallisten tehtävien sinivalkoisessa – linjassa, Kreikan ja Israelin sielullisten suunnitelmien kanssa.

SielullinenKehitysSuomessa

Kansallisesta persoonaominaislaadusta

Suomen kartalla esoteerisen tulkinnan mukaan (Bailey) ovat olleet Härkä, Skorpioni ja Jousimies. Suurimmalle osalle kansallista väestöämme ovat myös sitä vielä pitkäänkin, sillä yksilöt käyvät maatason tietoisuudessaan sielukehityksen “jaakobinpainiaan” tietoisempaan sieluyhteyteensä oman napakeskuksensa ympäriltä. Samassa suhteessa, kun yksilöt alkavat kääntyä ulkoisista aistivirikkeistään sisimpänsä sieluminuuteen, samassa suhteessa avautuu ymmärrettyä yhteyttä sydänkeskuksen sielutietoisuuteen ja siitä syystä he alkavat aiempaa enemmän kyseenalaistaa vallitsevaa arvomaailmaa medioineen kaikkineen.

Härän tähdistöön liitetään Maailmanpalvelijoiden Uuden Ryhmän fyysinen vahvempi toiminta kuin keskimääräisesti toisiin tähdistöihin, kuitenkin Korkeammat Voimat toimivat kaikkialta oikeudenmukaisuuden ohjelmaenergiaa vastaanottavien väylin ja yksilöryhmien kautta. Vastaanottavien tahojen on “puskettava” asiat ja saamansa innoitukset käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan. Skorpioni luo haastetta vesisidonnaisesti alitajunnan ja tiedostamattoman kautta. Jokaisella tasoasteella, toimimalla tietoisena omassa VOIMAKESKUKSESSAAN, on mahdollisuus MUUTTAA aikamme vahvempia haasteita sieluminuuden henkistymisen kehityksessämme. Jousimies liitetään tulisidonnaisuuteen, sekä kehitettävään kykyyn YRITTÄÄ keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Tarkkuus, täsmällisyys ja oikea-aikaisuus, ovat tämän energian vaikutuksessa laatuominaisuuden tavoiteltavia, sekä huolella ylläpidettäviä oppilaan osaamisen taitoja.  

Uudempien tähdistöjen vaikutustehojen mukaan liittyminen ja aiempaa vahvempien Solaaristen energiakenttien / virtausten aktivoituminen, yhdessä ajankohtaisesti ja paikallisesti aktivoituneiden, moniulotteisten käytettävissä olevien variaatioiden myötä, mukaan Suomen kansalliseen sieluenergiaan hitaasti, mutta varmasti virittyy Käärmeenkantajan 13:a mestarienergiaa avaava tähdistöenergian tasapainotus. (Kolmiorakenteessa ovat myös mukana Herkuleen ja Käärmeen tähdistövoimat).

Tulevaisuuden uudemmassa säätelyssä eetterissä tasoittuvat Skorpionin vesivaikutus ja Jousimiehen tulivaikutus eetteriulottuvuuksissa olevien planeettatasojen voimien avulla ja näiden kanssa. Tässä yhdistelmässä virittyvät myös Siriuksen energiavoima Otavan ja Seulasten keskeisenä tasapainotilana. Haasteena onkin yrittää päästä mestarivoiman eheyttävään Käärmeenkantajan virtaan Siriuksen kosmisen säteen Suomeen kohdistuvaan, fyysisyyteen todentuvaan ja tietoisuutta kohottavaan nosteeseen.    

Rajattu osa kokonaisesta maalauksesta

Ajattomuudesta ajallisuuteen

Tarkastelemme kuvassa vasemmalla ja oikealla olevaa kolmea hopeista ympyrää, joiden keskipisteestä toiseen virittyvät ja virittävät kultaiset kolmiot.

Koska olevaisuuden moniulotteisuudessa todentuvat sekä yhtä aikaa että rinnakkaisin mahdollisuuksin, monimuotoiset aikalinjojen vaihtoehdot, niin voimme tietoisella tahdolla virittäytyä vahvistamaan Alkuperäisen Suuren Suunnitelman korjaavaa harmonian, rauhan ja oikeudenmukaisuuden fyysistymää. Kun olemme avautuneet omalta osaltamme toimimaan mukana VAPAAN TAHDON ja ELÄMÄN KUNNIOITUKSEN arvoissa, niin silloin tietoinen yhteisvoimamme kasvaa ja saamme kaikkeuden ulottuvuuksien elämältä tukea vastaavassa suhteessa omaan ponnisteluumme. 

Voimakeskittymä selkeyttää, sekä tehostaa kansallisen sieluenergian ylevöittävää vaikutusta Suomen persoonaenergiaan, antaen voimia Kaleva-tietoisuuden kirkastumista Kalevan Tyttärien ja Poikien elämäntehtävään, toimia rauhan vahvistajana idän ja lännen polttopisteessä. Ollessamme avainasemassa (Suomi / pää) vastakkaisten voimien polttopisteessä, missä Oinas, Leijona, Kauris (nousumerkki), joka ilmenee I – säteen todentumana. Vahvat Oinas ja Leijona – tuliominaisuudet ilmenevät Kauris – maaominaisuuden kanssa.

Kuuluisa suomalainen sisu virittyy näiden taustavoimien aktivoituessa tähtimerkin vaikutuksessa olevien henkilöiden energiassa. Käytännössä myös ne yksilöt, joiden astrologiset syntymäkartan ominaislaadut kohdentuvat näiden ja kansallisen persoonaenergian tähdistöihin (Härkä, Skorpioni, Jousimies, sekä hiljalleen voimistuvana Käärmeenkantaja IV – säde-energia), yleensä kokevat Suomen henkisemmän tarkoituksen omalla erityisellä sisäisellä tietoisuudellaan.   

Laajennetussa yhdistelmässä, sekä kansallisen sielu-persoonan tähdistöjen todentumassa, virittyvät tulevaisuuden seitsemän tähdistöjen toiminta ilmentämään uudemman solaarisen tietoisuuden korkeampia itseisarvoja. Kun huomioidaan Suomen kansallisenergiaan kohdentuva Otavan (maskuliinisempi) ja Seulasten (feminiinisempi) keskinäisen vertauksen ominaislaadut kokoamakeskuksessaan Sirius, niin moniulotteiset taustavoimat ovat TODELLA tavattoman tehokkaita.

Meillä on kaikesta haasteista huolimatta, ERITTÄIN SUURET MAHDOLLISUUDET saada fyysistymään yhteisymmärryksen tasapainon rauha. Olevaisuuden Elämänkantajien Viisauden ehdollistamattomuuden heijastumat vahvistuessaan innoittavat, kannustavat, sekä monimuotoisesti tehostavat yksilötasolta alkaen, jo olemassa olevaa erilaisten ryhmien linjautumista ja yhteisenä koettuja korjattavia eriarvoistavien haasteiden edessä.