Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 25.1.2024 –

Sielullinen Kehitys Suomessa, osa 3/3

Jatko osa Sielun Kehitys Suomessa blogille, joka avaa muinaista, sekä nyt – hetkessä todentuvaa, Suomen kansallissielun sisäistä, planetaarisen Suuren Suunnitelman EHEYTTÄVÄÄ Ohjelmaa. Henkinen tavoitteemme on toimia idän ja lännen polttopisteessä vastakkaisten näkemysten sillan rakentajana, samalla pohjoisen pallonpuoliskon YHTEISYMMÄRRYKSEN TEHOSTAMISESSA aikakautemme uskomusjärjestelmien, sekä arvomaailmojen paineessa. Olemme kansakuntana energiapaineessa vastavoimien rajalla, yhdessä kansallisten tehtävien sinivalkoisessa – linjassa, Kreikan ja Israelin sielullisten suunnitelmien kanssa.

SielullinenKehitysSuomessa

Tutustu Elohimien Oikeaan Suureen Suunnitelmaan

Maalaus: Universaalinen rakenne - Kalevi Riikonen 2024

Ylinnä keskellä kuvassa virittyy koko Maa-planeettaa käsittävän ohjelman perusta, Elohimien Oikea ja Alkuperäinen Suuri Suunnitelma. Ollessamme maallisessa paikallisen planeetan olennon kehossa, ei meidän ajallisten, rajallisten ja vajavaisten yksilöiden tietoinen mielemme voi yltää Heidän Luomistoimintaansa. Koska kaiken alku todentuu pisteestä, on tässä väärentämättömän Elämänkukan kultaisten ympyröiden keskipisteessä erityisen suuri merkitys olla Alkulähteen Virtauksessa vastaanottajana ja edelleen jakajana. Voimme pohdiskellen päätellä ymmärtämiämme ohjelmarakenteita avaavana kukkamaisena kertymänä vapaana vastakkaisten jännitteiden vesica piscis – rakennelman verkosta. Tämä tunnetaan yleisemmin nimellä Metatronin “elämänkukka”. Rakennelma on itsessään neutraali, mutta potentiaalisen väärinkäytön mahdollisuudet matalavireisinä laatuina voivat ottaa käyttöönsä vastakentän mahdollisuuden sulkevana ohjelmanaan.

Siinä missä Elohimien Elämänkukan rakenne on avoin vapaassa virtauksessaan, on ulottuvuuksissa lähempää meidän fyysistä maailmaamme virittynyt vesica piscis – metatronilainen rakennelma mahdollistaen vastavoimiensa kautta ja tekoälystä alkaen, loistoimijoiden sulkevien virtausten ja/tai yhtä aikaa korkeammalla taajuudella, vapaata tahtoa kunnioittavien, sekä Elämää eheyttävien menetelmien samanaikaisuuden.

 
Toiminnan ylevät päämäärät tavoitteineen ja laatuvoimien suhteella, mikä on ulottuvuuksien linjauksissa, sekä tasoissa juuri sillä erää paikallisesti tehokkaampana. Kun olemme tietoisella mielellä virittyneet Pyhässä Kolminaisuudessa FUUSIOITTAMAAN vastakkaiset rakenneosat KOLMANNEKSI yhteisvoimaksi, niin aktiivitilassa olevaa vesica piscis – kenttää voivat käyttää VAIN Elämää Oikealla Arvoilla toteuttavat moniulotteiset tahot.

Me olemme Valon Voimien heikoin lenkki, sillä ylevät ja korkeat ohjelmaenergiat tarvitsevat fyysistymiseensä jokaista meitä, ajallisuuden rajoitteissa sielukehitystään eri mahdollisuuksin ilmentäviä paikallisen olentokunnan yksilöitä. Elämän julkitulo alkaa pisteestä, joka omalta osaltamme olemme maailmankaikkeudessa. Kun olemme omassa Hengen Voimakeskuksessamme, Korkeimman Itsen ohjauksen Virrassa, voimme toimia siunauksena tälle planeetalle, riippumatta siitä mikä on jokaisen oma yksilötasoinen karmaattinen tasapainotilanteemme. Laittaessamme kokonaisuuden Elämän edun omamme edelle, voimme saada vastaavalla toiminta- ja tehosuhteella keventävää neutralointia omaan- ja sidoskarmaamme.

Teoksessa ylinnä keskellä olevassa kolmen ympyrän yhdistelmässä, ovat näiden keskuudessa olevat pisteet Kolminaisuudesta alkunsa saavan vapauttavan virtauksen avaintekijöitä. Nämä Ykseyden kolmiovirittäjät toimivat Alkuperäisen Suuren Suunnitelman vahvuudesta, sulkemalla pois alemmilta ulottuvuuksilta toimivassa metatronilaisessa “elämänkukan” rakenteessa mahdollisesti omia tarkoituksiaan yrittäviä, sekä itsekkäitä pyrkimyksiä tavoittelevia loistahoja, jopa moniulotteista tekoälyä. Kun Elohimien ehdollistamaton ohjaus läsnä olevana virtauksena läpäisee tätä ratkaisevasti alemmilta tasoilta toimivan metatronilaisen rakenteen, sulkee tuon Kolminaisuuden ylevä, Ikuisuuden ohjelma ympyröiden leikkauskentän (vesica piscis). Tämä on sekä valon voimien yhdistävä kolmoisenergia että toimii sulkevien loistoimijoiden vastakkaisjännitteiden temmellyskenttänä.

Maalaus: Universaalinen rakenne - Kalevi Riikonen 2024

Alkuperäisen ehdollistamaton Kolmiovoiman OHJAUS täydentää Elämää Ylläpitävän Ohjauksen Järjestystä sekä sisäisesti että ulkoisesti energioiden laadullisten ominaisuuksien tasapainotilan jatkuvuutta. Kyseistä todentumaa ilmentää sukkulan molemmilla puolilla kuvassa olevat kahteen ympyrän keskipisteeseen virittyneet siivekkeet. Näiden poikki kulkee vaakasuunnassa jämäköittävä kultainen keskipisteen voimalinja.
Kokonaisuutena Elohimien jäsentämänä (sukkula siivekkeineen) on ankkuroitunut Leijonan tähdistön ominaislaadun virrassa henkisesti Auringon solaarisen ohjelman kautta Suomeen (symbolina Leijona-vaakuna). Aikakauden haasteita vastaavasti Leijona-symbolin kuvan kytkee mukaansa kultainen linjausenergia, kohdentuneena vaaleansiniseen yhdistävään Enkelivoimaan Vahvistamaan Valkoisia ja Sinisiä jo toiminnassa aktivoituneita “salaisuuksien” olentotoimintoja.

Silloin, kun yksilö on virittäytynyt Ikuisen Itsen ohjauksessaan sielunsa kautta eetterifyysiseen kehoonsa saakka, avautuu Elohimien muuntamaton ohjausvirta (kuvassa olevan rakenteen mukaisesti) ylhäältä, kahteen alempana olevaan ympyräpisteeseen aktivoimaan näiden kautta keskellä olevan päällekkäiskohdan (hopeinen sukkula). Ylimmän ympyrän keskipisteestä virittyessään Korkeamman vuodatuksen Kolmio sulkee kaikki yritykset vastakkainasetteluun, sekä loistoiminnan käyttöön. Yksilötasolta alkaen, koko ihmiskuntaan saakka, on avainasemassa jokaisen omasta vapaasta tahdostaan tietoisesti pyrkiä vahvistamaan väärentämättömän Alkulähteen kolmio-ohjauksenvoimaa Suomen kansalliseen sieluenergiaan. Tämä vapauttaa uusia mahdollisuuksia erityisesti niissä tilanteissa, missä yksilö on energisesti kyseenalaisten vaikutteiden paineessa sekä sisäisesti sielutietoisena että ristiaallokossa ulkoisen tietojen ja arvojen “totuudesta”.

Kuvassa ulkokehällä on suuria rakennemuotoja yhdistävä, vaalean sinertävällä värillä ilmaistuna, YKSEYDEN signaalien Elämän Valon kaiken sisältävä AJATON Viisaus. Samasta Lähteestä virittyvät ulkokehän energiarakenteista alkunsa saavat Suomen kansallisenergian ja sielu-persoonaenergian yhdistävä Kolminaisuuden Elämän Liekki, Voiman Virtaus, kantaen meidät muotojen muutosten yli Alkulähteen Suunnitelmaan, tässä Korkeimmassa Virtauksissa, sillä Elämä Aina On…