Tähtitieto

Tähtitieto logo

Tehoavaus tapahtumalle

Avaa energiavirta edeltävänä iltana klo 21.

Ennen jokaista messu-, kurssi-, seminaari- ja luentotapahtumaa, ovat Kaikkeuden Alkulahteen jatkumossa olevien tietoisuuden avautuvat, tilaisuuteen tarkoitetut energiavirtaukset, hakemassa moniulotteista ilmentymistään. Monen laatuiset virtausenergiat pyörteilevät hakiessaan maailmassamme kohdentuvia moniulotteisia muotojaan eetterifyysisiin kohteisiinsa saakka.

Tehokkain tilaisuuteen tarkoitettujen virtaavien, sekä vastaan otettavien energioiden jäsentymisen ajankohta on useiden minuuttien ajan AINA edellisenä iltana klo 21 paikallista aikaa.

Silloin ovat olevaisuuden ”aikaportit” parhaiten ja ehdollistamatta meille auki. Tämä on se SUURIN ja TEHOKKAIN hetki, jolloin jokainen tilaisuuteen tuleva voimme olla VIRITTYMÄSSÄ ja avautumassa puhtaimmalle YKSEYDELLE alkuperäisessä Suunnitelmassa.

Kolmiyhteisen Alkulähteen Ohjelma

Me ”ajallisen rajallisen vajavaiset” ihmiset, olemme lukuisten Elämänvirtojen edustajien, Valo-olentojen ja kosmisten tietoisuuksien mielenkiinnon kohteina. Seuraavan päivän tapahtumien merkitsevyys yksilöiden ja erilaisten ryhmien JATKUMOSSA, sekä sisällön laadullisen tason tarkoituksen, että Maa-planeetan kaikenkattavalle Elämänenergioiden ohjauksen ja järjestyksen todentumiselle, voimme näin toimien olla osana aiempaa parempaa planetaarista tulevaisuutta.

Avainehdollistuma Maa-planeetan henkisemmälle ymmärrykselle, sekä Rauhan, Harmonian ja Oikeudenmukaisen tasapainon selkiinnyttämiselle käytäntöön saakka, on Kolmiyhteisen Alkulähteen väärentämätön ohjelma. Korkeampien Ohjelman Elämää ilmentävää todentumista pitävät yllä Elohimien kolmikantainen ykseydenvoiman energioiden rakenneverkko.

Erona metatronilaiseen kaksinapaiseen vesica piskikseen (mahdollisuus vastavoimien väärinkäytölle) ”elämänkukaksi” kutsuttuun rakenteeseen, on ylittämätön Elohimien planetaarisesti korkeimmalta ylläpitämä Alkulähteen Puhtaan Valon ehdollistamaton energian suojavoima. Koostuen Sähköisen Tulen puhdistavuudesta, mahdollistaen vain Korkean ja Kirkkaimman Elämävalon sisällön läsnä todentumisen ilmentymisen.

Elohimien ohjelma

Katso kuvassa olevaa energiarakennetta ja pohdiskele siitä avautuvaa virikkeellistä Sisäisen Viisauden Tajuntaa. Tällä Elohimien ohjelmalla voimme tietoisuutemme kautta neutraloida metatronilaisen rakenteen väärinkäyttäjien itsekkäät hallintayritykset. Mitä tehokkaammin olemme Ikuisen Itsemme Ohjauksessa sielumme kautta, eetterifyysiseen maailmatasoomme saakka, sitä selkeämmäksi yksilöiden ymmärrys elämän kunnioitusta kohtaan tulee. Samassa henkisemmän avautumisen suhteessa yksilö alkaa jäsentää, alkaen arkielämästään, kaikkea osallistumistaan yhteiseen tehtäväämme planeettamme kokonaisuuden parhaaksi.

Jo yksistään elämän kunnioittava AJATUS lisää myönteistä energiaa tietoisesti kohdistettuna, varautuneen energiakoosteen tehokkuuden suhteellaan. Esim. ajatusenergian kohdentaminen pohja- ja pintavesiin, saa tietoisesti suunnattuna aikaan eheyttävän puhdistavaa vaikutusta vesien muistissa.