E-KIRJA
Universaalista opetusta kosmoksesta

Universaalista Opetusta Kosmoksesta
on jaettu 7-osaiseen e-kirjojen sarjaan.

Varsin usein kuulee kysyttävän, miten voi päästä kontaktiin avaruuskansojen ja henkitason edustajien kanssa. Jokaisen persoonan yksilöllinen tie ja henkinen koulutus ovat toisistaan eroavia. Niin kuin ei ole kahta luontaisilta ominaisuuksiltaan samanlaista yksilöä, ei ole myöskään sielun alueen taipumuksilta ja kehollisten valmiuksien alueelta löydy kahta samanlaista yksilöä.

Tässä tarinassa kontaktihenkilö pyrkii käsittelemään vain niitä alueita, joiden hän kokee vaikuttaneen suoranaisesti yhteistoimintaan kaikkien toisten ulottuvuuksien elämänmuotojen kanssa. Kaikki opittu sekä koko elämä on oma suuri palapeli, jossa jokainen osa on tarpeellinen, jotta voi ymmärtää elämän syvällisyyttä kokemukselliselta pohjalta. Tässä kerrotaan vain pääasiat kontaktihenkilön varhaislapsuudesta alkaen.

Hinta / osa

3,30 $  (n. 3,30 €)

Voit ostaa e-kirjoja edullisesti Amazon-verkkokaupasta:

Sanasto

Sanojen ja ilmaisujen täydempi sisäistäminen, laajentaa varsinaisen kirjaosan moniulottuvuuksellista ymmärrettävyyttä.