E-BOK
Universell undervisning från kosmos

Universell Undervisning från Kosmos
är uppdelad i en serie om 7 e-böcker.

I denna kontaktpersonens berättelse strävar författaren till att reda ut de frågor som är direkt relaterade till hans samarbete med livsformer i andra dimensioner. Allt som han hittills har upplevt och erfarit är nödvändigt för att förstå livet innersta mening. Innehållet omfattar endast författarens viktigaste upplevelser sedan barndomen.

Pris/del

3,30 $  (handla om 3,30 €)

Du kan köpa e-böcker billigt från Amazon Online Store: