Valo Elämän Yhdistäjänä

Kirja tarjoaa avartavaa henkistä tietoutta, aikakauden muutosvoimien keskelle, korostaen yksilön tietoisia valintoja kosmisena kansalaisena.

Aikakauden muutosvoimat, sekä Valon ja varjon järjestelmien keskinäinen mittely haastavat meitä massiivisessa tiedon tulvassa ottamaan yhä enemmän tietoista vastuuta itsestämme.

Kirja tarjoaa lukijalle vastauksia sekä ajatuksia laajentavia näkökulmia moniin henkisiin kysymyksiin, kuten:

 • Suomen henkinen vastuu idän ja lännen välissä?
 • Maailman palvelijoiden uudet tehtävät?
 • Solaaristen virtausten tehostaminen yksilöminuuden vahvistajana?

 • Galaktisen neuvoston Myyttinen Kutsu – merkitys ihmiskunnalle?
 • Yksilön merkitys energiakolmiotyöskentelyssä?

 • Mitä on maapallon ja luomakunnan inkarnoituminen?
 • Miten eri elonaallot toimivat vuorovaikutuksessa yksilöön?
 • Milloin avaruuden poliisivoimat voivat puuttua Maan asioihin?

 • Sielujen sidosvoimien ohjaavuus lasten ja vanhempien sidoksissa
 • Mistä johtuu äidin odotusajan ja synnytyksen jälkeinen masennus?
 • Ohjaavatko Elämän Säteet arjen karmasidoksiamme?

 • Keskinäiset sädesidokset ja karmaattisuuden magnetismi?
 • Vapaa tahtomme, onko sitä, jos niin kuinka paljon?

Hinta

39,00 € + postimaksu

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:

starinfo@tahtitieto.fi

Muista laittaa tilaukseen mukaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

KIRJA-ARVIOINTI

Kirjoittanut Timo Teide
VALO ELÄMÄN YHDISTÄJÄNÄ – KALEVI RIIKONEN, Tähtitieto, 2018

 

Muistan kun 1990–luvun alkupuolella löysin esoteerisesta kirjakaupasta uunituoreen kirjan nimeltään, ” Universaalista Opetusta Kosmoksesta”. Kirjakauppias ei olisi halunnut myydä sitä minulle, koska oli kuulemma vähän liian nuori niin korkealaatuisen ja vaikeaselkoisen kirjan lukijaksi. Ostin sen kaikesta huolimatta ja suorastaan ahmin sen sisältämää informaatiota ja energiaa olemukseeni. Koin sen vastaavan silloin juuri siitä mitä olin etsimässä. Myöhemmin saman vuoden syksyllä hakeuduimme Kalevi Riikosen luentotilaisuuteen Uudessakaupungissa. Luennolla oli jännä energia ja tuntui kuin olisi leijunut hieman ilmassa eikä ajan kulumista havainnut lainkaan. Tämä tapahtui 25 vuotta sitten. Sen jälkeen Riikonen on luennoinut ympäri maata väsymättömästi ja 1996 ilmestyi yhdistelmäkirja ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta 1-2”. Nyt 22 vuotta myöhemmin on uuden kirjan aika. Kalevi Riikosen kirjat eroavat kerta toisensa jälkeen henkisen ja rajatiedollisen kirjallisuuden alueella aivan omanlaisekseen kokonaisuudekseen.


Sanojen monimutkainen ja moniulotteinen voima

Tämä kirja on moniulotteisten lauseiden kosmista sinfoniaa. Aiemmatkin kirjat ovat olleet kielellisesti omalaatuisia. Uutuudessa lauseiden ja sanojen merkitys on jollakin tavalla erityisen korostunut. Ne ovat ilmaisullisesti joskus monimutkaisia, mutta niiden moniulotteinen täsmällisyys on aivan omaa luokkaansa. Lukija voi suorastaa tuntea lauseiden sisällön ominaisenergian, jolloin on kysymys kirjaimellisesti enemmän kuin sanoista. Kirjan sanoma siirtyy lukijan oivallettavaksi sielullisella tasolla, jolloin ymmärrys voi ottaa vastaan enemmän kuin sen mitä pelkät sanat pystyisivät välittämään. Näissä sanoissa on rakkautta. Esimerkiksi sanonta; ”Niin metsä vasta kuin sille huudetaan”, on uudessa teoksessa muotoiltu kosmisen täsmällisesti näin:
”Ajatuksen luoja ja lähettäjä on lopulta viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet, usein toistettuna, jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään, muovaten siten persoonallisuutta ajatuksen energiavaraukseen sitoutuneen tehon, sisällön ja määrän suhteella ominaislaatunsa suuntaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa, kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle, vaikuttaen vahvistuneena häneen.”


Kosminen ote

Ominaista Riikosen kirjoissa on avaruudellinen ja kosminen vivahde, jonka kautta elämää ja henkisyyttä käsitellään. Näin on myös tässä uutuudessa, jonka alkuosa noudatteleekin suurelta osin aiemmin ilmestyneiden teosten sisältöä, muokattuna tähän hetkeen sopivaksi. Uutuudessa Kalevi on pystynyt yksinkertaistamaan edellisen kirjansa sanomaa ymmärrettävämpään suuntaan. Juuri tästä hetkessä elämässämme hän kirjoittaa näin: ” Sielujen kosminen alkuperä ratkaisee tavattomasti kaikessa suhteessa, millaisten eri olentojärjestelmien ja rotujen kehollistumavirtojen kautta kunkin meidän yksilöminuuden tiemme on tuonut meidät tähän tarkkailumme hetkeen.” Tämä on Riikosta kirkkaimmillaan ja kuvastaa hyvin sitä lähestymistapaa, joka on aina leimannut hänen luentojaan ja kirjojaan.

Uutuuden alkupuolella Riikonen heittää ilmoille pari vuosilukua tulevaisuudesta. Toinen niistä on vuosi 2119. Tästä hän kertoo seuraavasti; ”MATERIAN PIMEÄT VOIMAT JA LUOJAN SUURI SUUNNITELMA OTTAVAT FYYSISELLÄ TASOLLA KÄYTÄNNÖSSÄ MITTAA TOISISTAAN, hakiessaan keskinäistä tasapainoaan ihmiskunnan yhtenäisyydessä, uskomusjärjestelmien ja arvomaailmojen valinnoissa, todellisuudessa toisilleen tasavertaisena aina vuoteen 2119 saakka.

Riikonen on aina korostanut suojauksen ja energisoimisen merkitystä.
”Ennakolta energisoiminen auttaa arvaamattoman paljon oikealla tavalla
eri tilanteisiin sovellettuna.”

Olisi paikallaan että jokainen äidiksi ja isäksi tuleva kansalainen lukaisisi Riikosen kirjasta ainakin osuuden, jossa käsitellään hyvin moniulotteisella tavalla lapsen syntymää. Tällaista käsittelytapaa et varmasti kohtaa muissa kirjoissa tai luennoissa. ”Joissakin erikoistapauksissa uusi tulokas saattaa olla tulossa korkeammista valon maailmoista ja sielutyypiltään hyvin erikoinen (luokittelematon), niin varsinkin äidin ollessa itse deeva- tai enkelisielu, tapauskohtaisesti myös tähteläissielu, tulokkaan suuri sielun energiapaine voi olla energian kuormitukseltaan hyvin painostavaa tulevaan ihmiskehoiseen tehtäväänsä.”
Erityisen katsauksen Riikonen luo prosesseihin, jotka edeltävät syntymää. Siihen kuinka sielu valitsee vanhempansa ja kuinka sielu valitsee ominaisuuksia tulevaan kehollistumaansa.

Maailman negatiivisuuksista ja rakkauden puutteesta kirjassa todetaan seuraavasti: ”Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahtuisi äkillisiä mullistuksia.”

Laajasta kolmiotyöskentelyosiosta Kalevin loppuyhteenveto on mahtava: ”Kaikesta tästä huomaamme, kuinka tärkeä suuremman kokonaisuuden osanen onkaan yksi pieni ihminen.” Se on kuin lauseen mittainen runo, joka tiivistää elämän ihmeellisen luonteen vastaansanomattoman selkeästi. Kuvatun kolmiotyöskentelyn kautta, jokainen meistä on osa kaikkeuden suurta universaalia äärettömyyttä, jossa henkisyys ja fyysisyys limittyvät saumattomasti toisiinsa loputtomassa Jumalallisessa luovuudessa.


Kosminen seksuaalisuus

Kuten saattaa odottaakin tämä teos antaa myös seksiasioissa informaatiota, jota et varmasti löydä seksielämän oppaista. ”Tämä värähtelytaajuuksien erilaisuus on tuonut lukuisia ”makuuhuone keskusteluja”.


Eri säteiden ihmisistä

Teoksessa eritellään erilaisten säteiden ihmisten perusominaisuudet. Jokaisen säteen
Korkein saavutus
Edistymistapa
Ylevin ihanne
Ihmistyypit
Käytäntö
Värit
Jalokivi
Pyhä planeetta
Epäpyhä planeetta
Jokaisen sädetyypin lopussa on edellä mainittujen lisäksi vielä osio, nimeltään; Persoonan tanssi säteessä. Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti kyseisen ihmissädetyypin ominaisuuksia, jotka ilmenevät tanssin kautta. Tämän osion erikoisuus selittynee myös kirjan kirjoittajan innokkaalla harrastuneisuudella tanssimisen suhteen.


Kanavoinneista

Eräs kirjan mielenkiintoisimpia lukuja löytyy otsakkeen, ”Kanavointimenetelmiä”, alta. Seuraava suora lainaus, alaotsakkeen ”Ajatukselliset neuvot”, jälkeisestä tekstistä kuvaa loistavasti luvun moniulotteista sisältöä:
”Voidaan sanoa, että mitä positiivisemmalta olennolta ajatuskoosteet tulevat, sitä kehittyneempi vastaanottajan täytyy olla. Sisältönsä puolesta ajatukselliset neuvot voivat rakentua suppeammasta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Ne voidaan kirjoittaa viesteinä, puhua sanomina, maalata taiteena ja piirtää kuvina, soittaa musiikkina, tai ilmentää ylipäätään kaikenlaisena luovuutena.”

”Mukaelmia” otsakkeen alta lukija löytää idean siitä kuinka kuoremme kuolevat ja kuinka joku saattaa käyttää hyväkseen fyysistä ulottuvuuttamme korkeammissa ulottuvuuksissa olevia, vapautuneita kuoria.

Korkeatasoisen henkisen informaation ohella on henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Voidaan ajatella että ne tuovat elämänläheistä virettä teokseen. Teoksen loppupuolella on pitkä kysymys/vastaus osio, jonka vastaukset ovat itsessään kuin lyhyitä ja valaisevia artikkeleja.
Poimittakoon esimerkiksi pätkä vastauksesta sivulta 243: ”Edellisestä syystä johtuen ympäröivän arvomaailman ulkoiset arvot uskomusjärjestelmineen, vievät tullen mennen jatkumossaan laumasieluiset ”normaalit” keskivertoihmiset. Tästä muodostuu yksilön sisäisessä ymmärryksessä huomattavaa ristiriitaa egon ja sielun kesken, Korkeimman Itsen edistävän ohjauksen ja sielukehitystä tarkoittavan jokapäiväisten valintojen ymmärrettävyydessä” Äskeinen lainaus vain oli kovasti valaiseva tiivistys siitä miksi oivallamme niin eri lailla elämän menoa ja arvoja.

Valo Elämän yhdistäjä kirja sisältää myös artikkeleja kolmelta vierailevalta kirjoittajilta. Dan Soback käsittelee uuden ajan henkistä johtajuutta. Timo Teide puolestaan tarkastelee kohtalon olemusta ja maailman hallintadraamaa. Sami Seesranta kirjoittaa maailmankuvien muotoutumisesta henkisyydessä.
Teos sisältää myös Kari Rautsin ja Kalevi Riikosen yhdistelmäkirjoituksen ”Ikuisuuden matkalla”. Osuuden aloittaa Rautsi, jonka elämänmakuinen artikkeli sisältää rautaisannoksen tiivistettyä viisautta. Kalevi jatkaa tarinaa sen jälkeen yhteistyöstä kertoen jopa mystisellä virityksellä.