Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 20.10.2023 –

Kenen puolella – Ketä vastaan?

Viime aikoina olemme saaneet lukea ja katsoa televisiosta, sekä julkisen median tiedotuslähteistä mitä oudompia poliittissotilaallisia tapahtumia maailmalta. Kummallisuudet, jotka ovat ilmenneet vähintäänkin outoina niiden ihmisten ymmärryksessä, jotka ovat olleet jo pidemmän aikaa hiukankin perillä tämän planeetan kansainvälisistä tapahtumista syy- ja seurausasetelmassa.

KenenPuolella_1200x630px

Totuutta etsivien todellisuus

Kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat jo edenneet omassa sielukehityksessään ylempiin tietoisuuskeskuksiinsa saakka, ovat omalla sisäisellä intuitiollaan havainneet, että se julkinen tieto, mitä meille julkisena AINOANA totuutena annetaan, on vähintäänkin outoa ja monta kertaa jopa tarkoituksella vääristeltyä ja irti varsinaisista laajemmista asiayhteyksistään. Tarkoitushakuisesti otetaan omaa valtatavoitetta edistäviä osatotuuksia harkitun ohjelman ja salaisen suunnitelman mukaan.

Todisteellista asiaa ei perustella sen kummemmin, vaan syötetään ainoana oikeana tietona, jota olisi muka tutkittu ja varmistavasti todistettu. Niinhän se todellakaan ei yleensä ole ollut. Tästä syntyy TOTUUTTA ETSIVÄN yksilön tietoisuudessa sekä älyn että tunnekentän paineita yrittää ilmaista havaitsemaansa sisäisen oivalluksen tietoa, suhteessa vastaavaan julkiseen ”viralliseen” uskomusjärjestelmien ylläpitämiin joukkojen hallintatavoitteisiin.

Yksilöstä riippuen, usein tulee ahdistavaa painetta yrittää tuoda oikeampaa tietoa julkisuuteen. Etenkin I – säteen henkilöt voivat joutua melkoiseen sisäiseen paineeseen siitä haasteesta, kun tiedostaa ongelmien todelliset syyt, mutta ei ole mitään välineitä, tarvittavaa valtaa, tai mahdollisuutta todentaa oivaltamaansa todellisuutta. Mitä päättäväisemmin ja aktiivisemmin maailman tilanteita seuranneet ovat virittyneet moniulotteiseen todellisuuteen, sekä kaikkeen ympärillä tapahtuvaan, sitä mitättömimmältä omat vaikutusmahdollisuudet tuntuvat vääristymien korjaamisissa.

Varjojen vallan vähentäminen

Olemme nyt sellaisessa tilanteessa missä tietyt tähän planeettaan pesiytyneet vääristyneet tahot, keskushallinnoista ja pankkijärjestelmistä alkaen, ohjaavat omia valta-asetelmiaan ohjaten tukitoimintaansa tarkoitusperäisesti vastakkaisille osapuolille. Näin on esimerkiksi Lähi-Idässä ja kaikissa sellaisissa paikallistapahtumissa, joita valtaa virallisesti ylläpitävät orjajärjestelmän hallintorakenteet tarkoitushakuisesti luovat, sekä pitävät alueellisesti yllä omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että me syötämme energiaa sille osapuolelle, jolle sen hetkisen tilanteen mukaan suurin vääryys kohdentuu. Silloin me syötämme myöskin tahattomasti energiaa materian pimeille voimille, koska ne pitävät yllä kulissien takana ohjaustaan myös vastakkaisille toiminta- ja osapuolille. Tämän syyn takia kannattaa virittäytyä mahdollisimman neutraalisti näiden syy – seurauspäätelmien yläpuolelle ja katsoa sisäisellä tietoisuudella korkeammasta näkökulmasta kokonaisuutta, miten me vuosituhannen kuluessa olemme tällaiseen yleismaailmalliseen tilanteeseen ylipäätään päätyneet.

Tapahtumien ketju

Kaukaisessa menneisyydessä korkea-arvoinen enkeliolentojen luokkaan kuuluva entiteetti hairahtui niinkin vähäpätöiseen asiaan kuin ylpeyteen. Hän liukui siinä tilanteessa omien seuraajiensa kanssa irti Luojan Alkuperäisestä Suuresta Suunnitelmasta. Tämän syyn takia hänen virtapiiriinsä kautta saamat Elämän Voiman Energiat ohenivat ratkaisevalla teholla, suhteessa aiempaan alkuperäiseen Kaikkeuden Voimanlähteisiin.

Nyt alkoi muodostua tosiongelmia niille avaruuden alueiden planeettajärjestelmille, missä entisen korkea-arvoisen olennon toiminta oli häiriintynyt perimmäisen Suuren Suunnitelman Ohjauksen ja Järjestyksen Ohjelmasta. Nimittäin, olipa yksilöitynyt olento millä olevaisuuden ulottuvuudella hyvänsä, hän on oman energiavirityksensä virtapiireissä sidoksissa Elämän järjestelmänsä ohjaukseen. Kun sen teho mistä syystä hyvänsä heikentyy, niin olennolle jää enää kaksi vaihtoehtoa: kuihtua pois, tai heidän on tilanteen ehdollistamalla energiatasapainon suhteella, otettava olemiseensa tarvittavaa Elämän Energiaa ympäristöstään.

Jos sitä ei ole tarpeeksi, niin syntyvät tarkoitushakuiset, sekä oudot ”tyhjästä ilmestyneet” jännitetilanteet eetterisen tunne-energioiden kautta fyysiselle ajatus – tunnekentälle. Näissä ”tyhjästä” luonnottomalla tavalla tulleissa tilanteissa vähemmän sielullisesti henkistyneet ihmisparat ovat joutuneet eetterikentän kautta toimivien loisvoimien kohteiksi tuottaessaan niille olemiseen tarvittavaa ”ravintoa”. Jos sitä ei edelleenkään ole tarpeeksi, niin loisoliot lisäävät sekasortoa ja kaaosta hallitsemattomien TUNNE-ENERGIOIDEN kautta.

Tunteiden hallinta VIISAUDELLA, on tämän tunne-energiaperusteisen planeetan olentokunnan kaikkein vaikein, mutta myös tehokkain itsekasvatuksen tietotaito-osaamisen oppialue. Yksilö, joka alkaa tietoisesti hallita tunteitaan, hän etenee superloikkauksin kosmisen kansalaisen polullaan. Koska ajatustunne-energiat toimivat vahvemmin astraalisten sielukehostojemme aktivoituneessa voimassa, niin sen takia päästäksemme etenemään korkeammalle mentaalisille tasoille (jopa kausaalisille syykehostojen energioiden korjaaviin ohjelmiin), on yksilön välttämätöntä kouluttaa itsekuriaan, sekä vahvistaa Kolmiyhteisen sisäisen voimakeskuksen lujittumista; esim. kolmivaihe-energisoinnin avulla Kirkkain Rakkaus (puhdistaa), Ääretön Viisaus (korjaa vääristymät) ja Rajaton Voima (vahvistaa jatkuvuuden).

Korkeimman Voimassa

Perimmäisen Kaikkeuden Alkulähteen ehdollistamaton YKSEYDEN VOIMA on mahdollisuus muuttaa vallitsevaa paikallista Maa-planeetan ihmiskunnan keskuudessa olevaa kaaosta, antamatta energiaa ulottuvuuksien alemmille kerroksille pesiytyneille loisvoimille, tai niiden kytköksissä oleville välittäjille. Tarkoittaa käytännössä tietoista valintaa ja päivittäistä aktiviteettiä olla koko yksilöminuuden olemassa olevan energian täydeltä Korkeimman Itsen ohjauksessa sieluminuutemme kautta sekä eetterifyysiseen kehoomme että sen ulkopuolelle.

Voimme PARHAITEN uudistaa tämän paikallisen järjestelmän edistymistä yrittäessämme virittäytyä mahdollisimman neutraalisti luomaan HARMONIAA, RAUHAA ja OIKEUDEMUKAISUUTTA, vapaana ehdollistumistamme, sekä uskomusjärjestelmiemme jäänteistä. Tällöin emme anna Elämänvoimaa sulkevien loistoimijoiden vastakkainasetteluun. Samalla sallitun laadun, tehon ja määrän ELÄMÄNVOIMAN virtauksen suhteella, nostamme moniulotteista paikallisten elonaaltojen eheytymistä, emme ravitse loisvoimia asettumalla mieltymyksemme mukaan jonkun puolelle jotakin toista vastaan. Tästä energiatyöskentelyn ohjelman rakenteesta löytyy lisätietoa vihkosesta: TIETOISESSA VIRTAUKSESSA, sekä VEY-, KKK– ja AVA-trilogiasta.